Mieszkańcy kolejny raz posprzątali dzielnice

Coroczna akcja „SprzątaMy Dzielnice” znów przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy uporządkowali swoje okolice. Tereny, które zostały objęte wydarzeniem zostały wybrane w głosowaniu internetowym.

Dzielnice sprzątamy