Miliony dla gmin na gospodarkę wodno-ściekową

Do terenów wiejskich trafi 8,1 mln zł na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dzisiaj podpisano umowy na dofinansowanie w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach.

Fotttt