Modernizacja zakładu MPGK w Katowicach. Koszt – 17 mln zł

W zakładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Milowickiej trwa kolejny etap hermetyzacji. Najważniejszą częścią inwestycji jest montaż instalacji oczyszczania powietrza.

Wszystkie prace powinny się zakończyć do końca 2021 roku, a szacowany koszt inwestycji ma pochłonąć 17 milionów złotych. W jej ramach przeprowadzono już m. in.:

  • obudowę wentylatorowni
  • zabudowę kanałów napowietrzających w bioreaktorach
  • fundamenty pod tzw. oczyszczalnię ścieków

Oczyszczanie powietrza w zakładzie MPGK

Pod koniec września rozpoczął się kolejny etap modernizacji zakładu – montaż systemów oczyszczających odcieki i powietrze. Odcieki, które powstają w procesie kompostowania odpadów mają zostać oczyszczone do parametrów wody wodociągowej i ponownie wykorzystane jako, np. wkłady nawadniające w bioreaktorach. Zakończyła się już instalacja zbiorników na odcieki oraz kontenerów.

Wspomniane bioreaktory będą służyły do napowietrzania odpadów. W dziesięciu szczelnie zamkniętych bioreaktorach odpady dojrzewać będą przez okres 3 tygodni. Ich napowietrzanie będzie odbywać się za pomocą specjalnych wentylatorów, których wydajność ma wynosić około 10 000 metrów sześciennych na godzinę. System wywiewny skieruje zanieczyszczone powietrze do urządzenia filtrującego (płuczki).

Płuczki to urządzenia filtracyjne, które pozwalają skutecznie oczyścić powietrze z wszelkich zapachów oraz pyłów. Z końcem września rozpoczął się proces instalacji płuczek, który obejmie dostawę i montaż płuczek wodnych oraz chemicznych. Każda z nich zapewni wieloetapowe oczyszczanie powietrza za pomocą różnych technologii. W branży gospodarki komunalnej rozwiązań o takim poziomie technologicznym, jest jeszcze niewiele – mówi Dariusz Prenzel, Zastępca Dyrektora Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania w MPGK Katowice.

Automatyzacja procesu

Zaletą inwestycji będzie przede wszystkim zamknięcie całego procesu w jednym szczelnym kompleksie budowlanym oraz jego pełna automatyzacja – za transport odpadów między kolejnymi etapami oczyszczaną będą odpowiadały ładowarki.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon