Nowe, elektryczne autobusy już wkrótce wyjadą na drogi

Elektryk

Nowe autobusy elektryczne w Metropolii! Do końca marca GZM ogłosi przetarg na zakup 32 nowoczesnych pojazdów. Inwestycja za ponad 120 mln zł to w głównej mierze wsparcie z dofinansowania w ramach programu GEPARD II. Środki zostaną rozdysponowane także na zakup nowoczesnych pojazdów w Tychach, Zawierciu i Czechowicach-Dziedzicach. Łącznie będą to 43 nowoczesne środki transportu i 34 stacje ładowania.

Fundusze na realizację programu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Nowoczesne inwestycje w transporcie publicznym są tematem szczególnie ważnym. W dzisiejszym uroczystym podpisaniu umów uczestniczył minister klimatu i środowiska.

- Program NFOŚiGW, z którego pochodzi połowa dofinansowania śląskiej inwestycji, jest przykładem skutecznej realizacji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązań podjętych przez rząd w „Programie dla Śląska". W ten sposób poprawiamy jakość życia w regionie, jak również ograniczamy emisję tlenków azotu, których przekroczenia stanowią wspólne wyzwanie dla samorządu oraz ministerstwa – mówił Michał Kurtyka.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia planuje zakup 32 nowych autobusów elektrycznych. W realizacji pomoże podpisana dziś umowa. Zakłada ona również powstanie stacji ładowania pojazdów. Ponadto, GZM ubiega się także o dofinansowanie zakupu 20 pojazdów zasilanych wodorem.

- Małymi krokami, wspólnie z naszymi operatorami i PKMami, staramy się, by w naszej flocie liczba „elektryków" i pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi systematycznie wzrastała. Ze względu na wciąż utrzymujące się wysokie koszty wdrożenia tych technologii, ich zakup nie byłby możliwy bez rządowego i unijnego wsparcia. Dzięki temu nasz transport publiczny staje się coraz bardziej komfortowy i, co jest równie ważne, ekologiczny. Poprawa jakości powietrza właśnie poprzez inwestycje w rozwój transportu niskoemisyjnego to jedno z naszych najważniejszych wyzwań - Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Już w przyszłym roku nowe elektryczne autobusy dołączą do ponad 200 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj dyskusję

czytaj więcej: