Nowość w katowickich szkołach. To edukacja klimatyczna. Na razie pilotażowo w trzech szkołach podstawowych

Katowice wprowadzą edukację klimatyczną do szkół. Wcześniej jednak powołany przez Prezydenta Miasta Katowice zespół, składający się z nauczycieli szkolnych i akademickich oraz przedstawicieli miasta, opracuje autorski program pilotażowy.

Edukacja klimatyczna będzie nowym przedmiotem w katowickich szkołach.

- Miasto Katowice już teraz realizuje szereg działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do ich konsekwencji. To między innymi kolejne zielone przystanki zlokalizowane na terenie miasta, zazielenienie ulicy Dworcowej i alei Korfantego czy trwająca właśnie modernizacja ulicy Warszawskiej, na której zasadzonych zostanie w sumie ok. 70 drzew. Na terenie miasta powstaną też nowe parki i realizowane są projekty w ramach Zielonego Budżetu Miasta. Do tych działań chcemy dołożyć edukację najmłodszych, bo to od nich zależy i do nich należy przyszłość – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Program ma na celu wieloaspektowe oddziaływanie w czterech obszarach tematycznych:

  1. bioróżnorodności,
  2. wpływie człowieka na zmiany klimatu,
  3. zrównoważonej konsumpcji,
  4. transformacji energetycznej.

Prace nad jego szczegółami trwają. Zespół składający się z nauczycieli akademickich, szkolnych i przedstawicieli urzędu oraz Rady Miasta Katowice, zebrał kilkadziesiąt pomysłów na wprowadzenie edukacji klimatycznej do programu nauczania w klasach siódmych przy okazji nauczania innych przedmiotów.

- Edukacja klimatyczna jest częścią edukacji ekologicznej, wychodzi ona jednak poza pojęcia ochrony środowiska i nauki postaw prośrodowiskowych. Skupia się przede wszystkim na tematyce ochrony klimatu, wpływie czynników naturalnych i działalności człowieka na jego zmiany, możliwościach przystosowania się do tych zmian oraz na skutkach globalnego ocieplenia. Pomaga młodym ludziom zrozumieć wpływ degradacji środowiska przyrodniczego na ich przyszłość, rozszerza wiedzę, umiejętności i rozwija postawy potrzebne do skutecznego działania i odpowiedzi na globalne wyzwania – tłumaczy Beata Urych, pełnomocnik prezydenta ds. klimatu.

Program realizowany będzie pilotażowo od września 2023 roku w trzech katowickich szkołach podstawowych i obejmował będzie uczniów klas siódmych. Dodatkowo uzupełni go oferta zajęć praktycznych zaproponowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach, między innymi będą to warsztaty o tematyce przyrodniczej i zajęcia w terenie.

- Należy podkreślić, że program będzie zawierał gotowe scenariusze zajęć, z których będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele. Zależy nam, by uczniowie pracowali metodą projektów, gdyż tylko takie zdobywanie wiedzy przynosi oczekiwane efekty – dodaje Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu.

Nauczyciele szkolni i akademiccy mieli już okazję wymienić poglądy i pomysły dotyczące edukacji klimatycznej podczas drugiego dnia Kongresu Edukacyjnego „SPRAWCZOŚĆ – WSPÓLNOTOWOŚĆ – DZIAŁANIE” organizowanego dzięki współpracy z UNICEF-em, który odbył się 1 grudnia 2022 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizatorami wydarzenia byli Uniwersytet Śląski, reprezentowany przez Uniwersytet Otwarty UŚ oraz miasto Katowice. Podczas kongresu odbywały się również warsztaty poświęcone edukacji klimatycznej skierowane do szerokiego grona nauczycieli, w tym nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz polonistów, historyków, biologów, matematyków, fizyków, chemików, nauczycieli sztuki, etyki, filozofii, religii, a także psychologów i pedagogów.

Wzmocnienie edukacji klimatycznej w katowickich szkołach, będzie kolejnym krokiem miasta Katowice mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w mieście.

Przypomnijmy, że w katowickich placówkach oświatowych działa już kilka autorskich projektów i programów. To między innymi Zakodowane Katowice – edukacja z zakresu programowania – dla uczniów klasy III szkół podstawowych, czy też Katowice miastem Fachowców - doradztwo zawodowe przy współpracy biznesu, szkół zawodowych i nauczycieli doradców zawodowych dla uczniów klas VII szkół podstawowych.

Droga rowerowa, Katowice

Może Cię zainteresować:

Wybrano wykonawcę nowej drogi rowerowej w Katowicach, 700-metrowego odcinka wzdłuż ulicy Francuskiej

Autor: Katarzyna Pachelska

27/12/2022

Katowice

Może Cię zainteresować:

Katowice dostały pieniądze z Metropolii na budowę rowerowej velostrady z Brynowa do Mysłowic

Autor: Katarzyna Pachelska

22/12/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon