Od jutra 12 kopalń czasowo zawiesza wydobycie

Kopalnie węgla kamiennego, w których wykryto najwięcej zakażeń koronawirusem wstrzymują wydobycie na trzy tygodnie. W grupie tej znajduje się aż 12 zakładów, w tym 10 należących do Polskiej Grupy Górniczej i 2 Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Sasin