Ogromna pomoc Katowic. Skorzystało z niej ponad 2000 instytucji

Sytuacja w Polsce daje się wszystkim we znaki, dlatego zostały wdrożone trzy pakiety osłonowe: dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i artystów. Z pomocy miasta skorzystało ponad 2000 podmiotów! Kwota wsparcia, która obejmowała okres od marca do września wyniosła 13 mln zł.

Pomoc