Pieniądze dla śląskich przedsiębiorców. Nowe dotacje od województwa

Slaski pakiet dla przedsiebiorcow

Urząd marszałkowski przyznał pomoc finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pozytywnie rozpatrzono aż 111 wniosków.

Miliony dla śląskich firm

Ogólnoświatowy lockdown, który dotknął również nasze województwo, był szczególnie trudnym czasem dla właścicieli małych przedsiębiorstw. By im pomóc władze województwa powołały do istnienia "Śląski pakiet dla gospodarki". Program zapewnia finansowe wsparcie pochodzące także ze środków unijnych. Działania podejmowane w ramach akcji wpisują się w narzędzia wsparcia tarczy antykryzysowej promowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt skała się z pięciu filarów:

  • pożyczki obrotowe i płynnościowe
  • outplacement oraz wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy
  • wsparcie bezzwrotne, inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
  • samorządowe działania wspierające, regionalne centrum wsparcia mśp
  • wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie

- Dzięki współpracy z Komisją Europejską udało nam się zwiększyć pierwotną alokację, ale cały czas będziemy się starali o kolejne środki - zapowiada wicemarszałek Wojciech Kałuża. - Ich skuteczna implementacja jest szansą dla regionu na dalszy rozwój i zachowanie miejsc pracy, a dla przedsiębiorców na rozwinięcie skrzydeł i wyjście obronną ręką z kryzysu – dodaje.

Na ściankę wspinaczkową i nowe maszyny

Niedawno zakończyła się druga runda "Inwestycji w MŚP" - konkursu dla właścicieli niedużych firm, które najbardziej ucierpiały z powody pandemii. Brak możliwości otwarcia zakładu, mała ilość klientów przy wciąż istniejących kosztach stałych naraziły wielu z nich na poważne problemy finansowe, czy wręcz konieczność ogłoszenia upadłości. Nic więc dziwnego, że wojewódzki program cieszył się na prawdę dużym zainteresowaniem. W drugiej turze przyjęto aż 277 wniosków. 111 z nich przeszło pozytywnie weryfikację, a w rezultacie - otrzymało finansowe wsparcie. Na ten cel przekazano 155,9 miliona złotych.

- To pewna zmiana filozofii w wydatkowaniu środków unijnych, czyli wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą miejsca pracy - mówi Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. - To także wsparcie kapitału obrotowego i wparcie inwestycji, czyli podtrzymanie oraz stymulowanie tych procesów gospodarczych w okresie dłuższym niż dwa, trzy miesiące, a także szansa na rozwój, zmianę profilu gospodarczego, bo wiosenna sytuacja wytworzyła nowe potrzeby. Będą to też pewne przesłanki na przyszłość odnośnie nowej perspektywy finansowej - tłumaczy.

Konkurs skierowany był do przedsiębiorstw z branż takich jak: turystyka, gastronomia, przemysł czasu wolnego, czy hotelarstwo. Każdy wnioskodawca mógł otrzymać maksymalnie 800 tysięcy złotych. Dzięki dofinansowaniu zainteresowani nabyli nowe maszyny i urządzenia, specjalistyczne środki transportu, nieruchomości, pokryli koszty wynagrodzeń, opłaty bieżące, czy sfinansowali reklamę własnej działalności.

Biznesmeni o programie

Już od pierwszej odsłony projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W kolejnych rundach ilość wniosków wciąż wzrastała, aż osiągnęła łączną liczbę ponad 2280 podań. Na wszystkie działania wchodzące w skład III filaru Śląskiego pakietu dla gospodarki został przeznaczony aż miliard złotych.

- Bardzo się cieszymy. Dla przedsiębiorstwa jest to coś wspaniałego - opowiada Piotr Banasik z przedsiębiorstwa Sport Poziom 450. - Dzięki temu możemy doskonale rozwinąć firmę, zakupić nowe sprzęty. Akurat w naszym przypadku mamy do czynienia ze ścianą wspinaczkową. Także patrzymy w przyszłość w kolorowych barwach i mamy nadzieję, że uda nam się to doprowadzić do końca - dopowiada beneficjent.

fot. Samorząd Województwa Śląskiego

Slaski pakiet dla przedsiebiorcow

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj dyskusję

czytaj więcej: