Heading article

Rotator TOP - single

Polityka

Grzegorz Tobiszowski docieka jakie wsparcie otrzyma przemysł

Zaklad Przemyslowy

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego otrzymał szereg pytań od polskiego eurodeputowanego. Grzegorza Tobiszowskiego interesuje to, jak Unia Europejska wesprze sektor energochłonny w trakcie pandemii koronawirusa. Thierry Breton odpowiedział, że przemysł ma otrzymać 160 miliardów euro pomocy.

Pod koniec tygodnia w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie komisji przemysłu ITRE dotyczące m.in. Europejskiego Funduszu Odbudowy Przemysłowej, rozwiązań w dziedzinie IT, pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstwo, a także wsparcia sektora energochłonnego.

Według komisarza Bretona w Europie istnieje 450 tysięcy przedsiębiorstw sektora energochłonnego, które zatrudniają aż 6 milionów pracowników. Wobec tego sektor ten ma uzyskać 10% ogólnego wsparcia gospodarki w związku z kryzysem wywołanym pandemią wirusa SARS-CoV-2. Przełoży się to na kwotę 160 mld euro unijnej pomocy dla firm z tej gałęzi gospodarki.

Podczas niedawnego teleszczytu przywódcy państw członkowskich UE wydali zgodę na utworzenie Funduszu Odbudowy Gospodarki. Jego zadaniem ma być pomoc w walce z kryzysem. Wciąż jednak nie ustalono sumy środków, jakimi ma dysponować, ani z jakich źródeł miałyby pochodzić. Państwa członkowskie mają też odmienne zdania w kwestii tego, czy fundusz powinien wypłacać bezzwrotne dotacje, czy udzielać preferencyjnych pożyczek. Z tym pierwszym rozwiązaniem optują głównie państwa z południa kontynentu (Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia, ale też m.in. Polska), natomiast za drugim obstają takie kraje jak Austria, Dania, Holandia, Szwecja oraz Niemcy.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search