Heading article

Rotator TOP - single

Polityka

Rada Miasta Katowice oficjalnie popiera protestujące kobiety

Protstrada

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta radni przyjęli dzisiaj oświadczenie dotyczące poparcia Strajku Kobiet. - Jako Radni Rady Miasta Katowice negatywnie oceniamy czas, w którym zapadło orzeczenie Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku – czytamy w oświadczeniu.

Dzisiaj, 4 listopada odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta Katowice. Pod obrady został przedłożony projekt oświadczenia rady miasta w sprawie solidarności z protestującymi kobietami.

Radni z PiS głosują „za”, z KO są przeciw

Okazuje się, że niektórzy lokalni politycy z PiS mają mniej konserwatywne poglądy niż z samej Koalicji Obywatelskiej – która oświadczenie poddane pod głosowanie przecież sama napisała. Dawid Kamiński i Bartosz Wydra, którzy startowali z list Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za przyjęciem projektu. - Nie jestem zwolennikiem przenoszenia sporów światopoglądowych do Rady Miasta Katowic o czym wielokrotnie publicznie mówiłem. Uważam, że nie my Radni powinniśmy rozstrzygać bieżące spory polityczne. Niemniej dzisiejsze oświadczenie traktuję jako wypracowany kompromis łączący każdą ze stron w Radzie Miasta – wyjaśnia Kamiński. Jak twierdzi kategorycznie sprzeciwia się „wulgarnej formie protestów i dewastacji Kościołów, kapliczek oraz obiektów prywatnych czy miejskich, co zostało jasno i klarownie przedstawione w dzisiejszym oświadczeniu”.

- Nigdy nie poparłem i nie będę popierać aborcji. Uważam jednak, że istniejący do tej pory kompromis był dobrym rozwiązaniem. Rozwiązaniem nie idealnym, ale dobrym. Każda próba jego zmian może w przyszłości spowodować "przekręcenie wahadła" w drugą stronę, co będzie kompletnie niezgodne z moim światopoglądem – dodaje.

Projekt ze swojego ugrupowania forsowali Patrycja Grolik oraz Patryk Białas, który wydał w związku z dzisiejszą sesją specjalnie oświadczenie. Jak twierdzi, wspiera kobiety, ale „jako katolik w tym sporze stoi po stronie życia”.

- Zagłosuję dziś przeciwko zaproponowanemu stanowisku, ponieważ uważam, że nie odpowiada ono moim przekonaniom i przedstawiona pod głosowanie propozycja jest bardzo niejednoznaczna. Z jednej strony nie wspomina się w nim o aborcji, ale równocześnie dziękuje się uczestnikom „miejskich spacerów”. Rozumiejąc „wzburzenie i emocje tysięcy katowiczanek i katowiczan wychodzących na ulice miasta”, my Rada Miasta, mamy dać przyzwolenie na stosowanie mowy nienawiści i chcemy autoryzować postulaty organizatorów demonstracji? Nie rozumiem, dlaczego Rada Miasta ma zabierać głos w sprawach, które nie są w zakresie jej kompetencji – czytamy w oświadczeniu radnego.

Wyniki głosowania: 17 za, 6 przeciw, 0 wstrzymuję się, 2 brak głosu, 3 nieobecni

Na projekt głosowało 25 radnych. 17 opowiedziało się „za” oświadczeniem. Jego przyjęcia chcieli Beata Bala, Maciej Biskupski, Łukasz Borkowski, Dawid Durał oraz Dawid Kamiński, Krzysztof Kraus, Adam Lejman-Gąska, Jarosław Makowski, Krzysztof Pieczyński, Borys Pronobis, Damian Stępień, Tomasz Szpyrka, Adam Szymczyk, Andrzej Warmuz, Magdalena Wieczorek, Barbara Wnęk-Gabor oraz Wydra Bartosz.

- Tomasz Maśnica i Adam Skowron byli za. Problemy techniczne – poinformował Adam Szymczyk, po sesji.

Gdyby więc liczyć tych dwóch radnych, których głosy nie zostały brane pod uwagę (zostały zaliczone jako brak głosu), okazuje się, że projekt popiera 19 radnych.

Przeciwni solidaryzowania się z protestującymi kobietami byli wspomniani już Patryk Białas, Patrycja Gorlik z Koalicji Obywatelskiej oraz Wiesław Morwiec, Krystyna Panek, Piotr Pietrasz i Krystyna Siejna.

W nadzwyczajnej sesji nie wzięli udziału Dariusz Łyczko, Barbara Mańdok oraz Józef Zawadzki, którzy startowali z komitetu wyborczego Wyborców Forum.

Zmiany w oświadczeniu

Oświadczenie dotyczące poparcia kobiet, które zostało przegłosowane na dzisiejszej sesji znacząco różni się od pierwotnej wersji. Zostały w niej zawarte kwestie związane z panującą pandemią. Radni głosując za oświadczeniem deklarują, że nie pochwalają niszczenia mienia publicznego, prywatnego, miejsc kultu religijnego.

TREŚĆ AUTOPOPRAWKI:

Pandemia COVID-19 jest jednym z największych wyzwań ostatnich dekad. Dotyka także nas - mieszkańców Katowic. W wielu domach pojawił się strach przed chorobą. Lęk przed społecznymi i ekonomicznymi skutkami epidemii. Obawa przed utratą pracy. Lęk seniorów żyjących samotnie w izolacji. W tak trudnej sytuacji kluczowym obowiązkiem rządzących, polityków wszystkich ugrupowań i samorządowców jest dobra współpraca. Cel: ratowanie zdrowia i życia ludzi. Troska o bezpieczeństwo. Z tych powodów, jako Radni Rady Miasta Katowice negatywnie oceniamy czas, w którym zapadło orzeczenie Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku.

Taka ważną, szczególnie dla kobiet decyzje nie podejmuje się w czasie szalejącej pandemii, która zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Jako radni wywodzący się z różnych ugrupowań politycznych i samorządowych, reprezentujący rozmaite stanowiska światopoglądowe, jesteśmy zaniepokojeni też konfliktami, które mogą doprowadzić do niedających się zakopać podziałów.
Z dezaprobatą oceniamy każdą próbę podsycania niechęci wobec ludzi i grup społecznych, które w demokratycznym państwie mają prawo do wyrażania własnych przekonań. Jednocześnie chcemy zapewnić, że filarami, na których budujemy nasze miasto, jest poszanowanie drugiego człowieka oraz wolność słowa. Rozumiemy wzburzenie i emocje tysięcy katowiczanek i katowiczan wychodzących na ulice miasta. Katowice są świadkiem największych demonstracji od wielu lat.

Dziękujemy uczestnikom „miejskich spacerów" oraz funkcjonariuszom policji za pokojowy, bezpieczny i spokojny przebieg protestów. Zwracamy się z prośbą do wszystkich o respektowanie swoich przekonań. Niszczenie mienia publicznego, prywatnego, miejsc kultu religijnego nie powinno mieć miejsca. Jako Radni, ale też jako mieszkanki i mieszkańcy Katowic zabieramy głos, bo w tak ważnych dla naszej społeczności chwilach nie można milczeć. Z przekonaniem, że nasz glos jest świadectwem, iż trzeba szukać tego, co ludzi łączy, a nie tylko tego, co dzieli. Dla naszego wspólnego dobra".

PIERWOTNA TREŚĆ APELU:

My, Radne i Radni Miasta Katowice wyrażamy wsparcie i solidarność dla wszystkich kobiet w Polsce i w Katowicach. Sprzeciwiamy się odbieraniu kobietom prawa do decydowania o swoim życiu i zdrowiu na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Nie zgadzamy się na skazywanie kobiet na tortury i cierpienie. Stoimy po stronie kobiet, ich godności i wolności wyboru.
Protestujemy przeciwko niegodziwości i haniebnym okolicznościom w jakich zapada wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Stan pandemii SARS-COV-2, okres zagrożenia w jakim się znajdujemy utrudnia wyrażenie obywatelskiego sprzeciwu, a te i tych, którzy podejmują wyzwanie i protestują, naraża na niebezpieczeństwo. Nie zgadzamy się na takie działania władz państwowych, które zamiast chronić obywatelki i obywateli zmusza ich do wychodzenia na ulice.

Łączymy się w proteście wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ze wszystkimi, którzy postanowili wyrazić go na ulicach Katowic. Nasze miasto jest świadkiem największych demonstracji od wielu lat. Jako Radne i Radni miejscy, reprezentujący lokalną społeczność, wspieramy wszystkich w wyrażaniu demokratycznego i obywatelskiego sprzeciwu wobec niesprawiedliwości władzy. Dziękujemy uczestnikom miejskich spacerów oraz funkcjonariuszom policji za pokojowy, bezpieczny i spokojny przebieg protestów.
Obserwując to, co dzieje się w naszym kraju, regionie i mieście nie możemy być obojętni. Jako przedstawicielki i przedstawiciele samorządu oraz społeczności Miasta Katowice chcemy powiedzieć dziś wszystkim protestującym: jesteśmy z Wami!

fot. Magdalena Grabowska/@grabiszse

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search