Heading article

Rotator TOP - single

Polityka

Śląsk solidarny z Białorusią. Radni Sejmiku Województwa przyjęli uchwałę

Previous Next

Podczas poniedziałkowych obrad Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto oświadczenie w postaci uchwały, w którym wyrażone jest poparcie dla Białorusinów. Radni piszą w nim o dziedzictwie Solidarności.

Tak dla wolności

Członkowie Sejmiku z inicjatywy marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego 21 września podpisali się pod oświadczeniem dotyczącym aktualnej sytuacji politycznej w kraju naszych sąsiadów. Przypomnijmy, że na początku sierpnia na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Sami obywatele, a także zagraniczni obserwatorzy są pewni, iż wyniki zostały sfałszowane. Co więcej, okoliczności społeczne, represje i zastraszanie stosowne przez obecne władze nie sprzyjają bynajmniej przeprowadzeniu demokratycznego, sprawiedliwego głosowania. Wywołało to falę protestów wśród Białorusinów. Demonstracje brutalnie tłumiła policja. Państwa Europy zaczęły opowiadać się w sprawie tej sytuacji, wiele z nich wyraziło swoje poparcie dla manifestantów. 

Również nasze województwo, reprezentowane przez Sejmik Województwa Śląskiego, zabrało głos w kwestii naszych sąsiadów. Radni przyjęli oświadczenie, w którym wyrazili wsparcie dla uczestników protestów i wszystkich mieszkańców doświadczających prześladowań. 

W pełni solidaryzujemy się z Białorusinami, którzy wobec narastającej przemocy, brutalnego traktowania ludzi, stosowania przemocy, represji, zatrzymań, ograniczania wolności obywatelskich biorą udział w pokojowych manifestacjach - czytamy w dokumencie. - Są one również wyrazem pokojowej walki o godność człowieka oraz uzasadnionych aspiracji do samostanowienia, wolności, swobodnego wyrażania poglądów. Będąc spadkobiercami ideałów Solidarności, rozumiemy i wspieramy dążenia bratniego narodu. Wolność jest rzeczą wielką i w tej części Europy wyjątkowo cenioną - przyznają autorzy. 

W nawiązaniu do naszej historii

Radni podkreślają, że Polska w swojej przeszłości również doświadczyła, czym jest zniewolenie i niemożność samostanowienia. Dlatego też może, a nawet powinna wspierać narody walczące o swoją niezależność. Urzędnicy apelują także do społeczności międzynarodowej. Wyrażają nadzieję, że władze białoruskie prędzej czy później zdecydują się na rozmowy z przedstawicielami społeczeństwa oraz zaprzestaną dalszych represji. Ukoronowaniem tych działań miałyby się stać ponowne wybory, które odbyłyby się w atmosferze wolności i niezastraszonej demokracji.

- Sejmik Województwa Śląskiego w pełni popiera działania inicjowane i realizowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na rzecz Białorusi i naszych dobrosąsiedzkich relacji. Wyrażamy chęć włączenia się w pomoc humanitarną dla represjonowanych i prześladowanych Białorusinów - informuje oświadczenie. - Przywołując wydarzenia z naszej najnowszej historii wiemy, że brutalna przemoc, represje, ograniczanie podstawowych swobód obywatelskich nie służą dobru wspólnemu i nie wzmacniają niepodległości Ojczyzny - dodają twórcy deklaracji.

fot. Samorząd Województwa Śląskiego 

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search