Polskie Linie Kolejowe posadzą drzewa wzdłuż linii na lotnisko Katowice Airport

Wzdłuż odbudowanej linii kolejowej Zawiercie – Pyrzowice Lotnisko - Tarnowskie Góry PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą posadzone drzewa, wykonane budki dla ptaków, zbiornik dla płazów i przejścia pod torami – takie działania przewidziano przy budowie kolejowego połączenia do portu lotniczego „Katowice Airport”.

Polskie Linie Kolejowe posadzą drzewa wzdłuż linii na lotnisko Katowice Airport

Będzie bardziej eko!

Odbudowana linia kolejowa Zawiercie – Pyrzowice Lotnisko - Tarnowskie Góry PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to tylko jedna z dobrych wiadomości Polskich Linii Kolejowych S.A. Jak się okazuje w ramach inwestycji mają zostać posadzone drzewa i krzewy na powierzchni pond 7 ha na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec i Siewierz.

Z myślą o zwierzętach

W planach jest posadzenie takich gatunków jak m.in. śliwy tarniny, głogu czy róży. Są one przystosowane do warunków siedliskowych ptaków gąsiorka i jarzębatka. Ponadto będą zamontowane budki lęgowe dla dzięcioła, sowy włochatki i gołębia siniaka. Zwierzęta żyjące na ziemi bezpiecznie przejdą pod linią kolejową, ponieważ będą odpowiednio przygotowane i dodatkowe przepusty dla zwierząt. Dla płazów przewidziano wodny zbiornik, który zapewni im odpowiednie warunki bytowania. Zaplanowane w zakresie inwestycji działania są zgodnie z decyzjami środowiskowymi.

Z Zawiercia na lotnisko Katowice Airport 23 minuty!

Przypomnimy, że inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dofinansowaniem unijnym POIiŚ opiewa na kwotę ponad 660 mln zł. Jej efektem będzie dojazd koleją – najbardziej ekologicznym rodzajem transportu zbiorowego - do portu lotniczego „Katowice Airport”. W ramach zadania zostanie odbudowany 30-kilometrowy nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok. 48 km linii kolejowej. Do portu lotniczego pociągi będą jeździć z prędkością do 140 km/h, a towarowe do 80 km/h. Inwestycja obejmie 52 obiekty inżynieryjne i 38 przejazdów kolejowo-drogowych. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w II kwartale 2023 roku.

Dzięki nowemu połączeniu z Zawiercia do lotniska dostaniemy się w 23 minuty, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 minut.

Z Katowic i z Częstochowy na lotnisko w Pyrzowicach dostaniemy się w niecałą godzinę. Dostęp do kolei zwiększą stacja Pyrzowice Lotnisko i nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów. Z myślą o wygodzie podróżnych zostaną zmodernizowane perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba, a w Zawierciu powstanie nowy peron. Wszystkie będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon