Polskie Miasta Przyszłości 2050: Katowice w pierwszej trójce polskich miast najlepiej przygotowanych na przyszłość i najlepsze w rankingu szkolnictwa

Katowice zajęły trzecie miejsce wśród polskich największych aglomeracji, które mają szansę najszybciej uzyskać status miasta przyszłości. Okazały się też zwycięzcą dodatkowego zestawienia w kategorii „szkolnictwo”. To wyniki pierwszego rankingu Polskich Miast Przyszłości 2050, opracowanego przez Grupę Saint-Gobain i Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością.

Radosław Kaźmierczak
Katowice

Zwycięzcą Rankingu jest Warszawa, a wiceliderem Wrocław. Poznań i Gdańsk zajęły w rankingu ex aequo czwartą pozycję. W perspektywie kolejnych 30 lat rozwój polskich miast może podążać ścieżką wytyczoną przez jeden z trzech scenariuszy. Życie w nich może być trudniejsze niż dziś. Jak wskazują autorzy rankingu, stolica Górnego Śląska zawdzięcza swoje miejsce na podium trzeciej pozycji w trzech z czterech podrankingów:

  • biurowym,
  • mieszkalnym,
  • „po godzinach”,

w których oceniano jakość budynków w danym mieście.

Dzisiaj Katowice są zupełnie inne niż jeszcze 20, 10, a nawet 5 lat temu - mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. - Stawiamy na przemysł czasu wolnego, usługi biznesowe i „high tech” dbając jednocześnie o tereny zielone, które stanowią prawie połowę powierzchni miasta. To tu katowiczanie spacerują, jeżdżą na rowerze, rolkach, pływają kajakiem, korzystają z wodnych placów zabaw lub spędzają popołudnia nad wodą. Katowice cały czas szukają nowych dziedzin, w których mogłyby zaistnieć, ożywiając tym samym przestrzeń miasta i stwarzając swoim mieszkańcom i gościom jeszcze lepsze warunki do życia i pracy. Te działania sprawiają, że nasi goście często stają się mieszkańcami naszego miasta. Przedstawione wyniki raportu pokazują, że Katowice są na dobrej drodze do sprostania wyzwaniom przyszłości – dodaje prezydent.

.KTW II biurową inwestycją przyszłości

Jako przykład biurowej inwestycji przyszłości w Katowicach autorzy raportu wskazują budynek .KTW II przy Spodku, wyposażony w najnowocześniejsze ekologiczne i energooszczędne rozwiązania i „dbający” o dobrostan osób, które będą w nim pracować. W budynku zadbano o obecność roślin, strefy sportowo – rekreacyjne, a do jego budowy użyto materiałów, które redukują hałas w budynku.

W kategorii mieszkaniowej zwrócono uwagę na inwestycję Global Office Park, opartą na założeniach miasta 15-minutowego (wszystkie potrzebne udogodnienia dla mieszkańców dostępne w promieniu kwadransa). Zwrócono również uwagę na zastosowane rozwiązania, pozwalające na inteligentne zarządzanie budynkiem (regulacja temperatury, stref dostępu, sterowanie energooszczędnymi urządzeniami). Deweloper podjął się też znalezienia lokalnych, certyfikowanych materiałów, co miało wpłynąć pozytywnie na ślad węglowy, ale też wsparcie lokalnej gospodarki.

Najprawdopodobniej większość z nas do 2050 roku będzie mieszkać w miastach. Przygotowując ranking polskich miast przyszłości zależało nam na zdiagnozowaniu stanu gotowości naszych aglomeracji do sprostania wyzwaniom, które niesie przyszłość. A te, okazuje się, nie są wcale tak optymistyczne, jak moglibyśmy się spodziewać – mówi Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Grupie Saint-Gobain, która jest inicjatorem rankingu „Polskie Miasta Przyszłości 2050”.

Pierwszy ranking Polskich Miast Przyszłości 2050

Wstępem do opracowania rankingu był pierwszy tego typu w historii Polski foresight (badanie nt. prawdopodobnych ścieżek długoterminowego rozwoju), dzięki któremu określono trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju polskich miast w perspektywie kolejnych 30 lat. Do ich przygotowania zaangażowano specjalistów z firmy konsultingowej 4CF, specjalizującej się w strategicznym foresight i długoterminowej strategii rozwoju. Firma 4CF realizowała projekty m.in. dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia czy UNESCO.

Tworząc pierwszy ranking Polskich Miast Przyszłości 2050 skupiliśmy się na głównych obszarach ich funkcjonowania i mierzalnych wskaźnikach. W kategoriach uwzględniających analizę budynków odnieśliśmy się do wielkości powierzchni budynków, które uzyskały certyfikaty poświadczające ich najwyższy standard w przeliczeniu na mieszkańca. W analizie czwartej z kategorii – transportu – posłużyliśmy się danymi „Rankingu elektromobilnych miast” Polityki Insight i Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych – wyjaśnia metodologię powstania rankingu Kacper Nosarzewski z Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, współautor rankingu.

Katowice okazały się również zwycięzcą dodatkowego podrankingu w kategorii szkolnictwo (jego wyniki ze względu na charakter dostępnych danych nie wpływały na pozycję w rankingu głównym). W zestawieniu tym stolica Górnego Śląska zdeklasowała pozostałe miasta pod względem liczby projektów inwestycyjnych w szkołach i uczelniach współfinansowanych przez NFOŚiGW, w przeliczeniu na mieszkańca.

Pełne opracowanie raportu Polskie Miasta Przyszłości 2050, wraz z opisem metodologii jego powstania oraz scenariuszami przyszłości, można znaleźć pod adresem: https://www.miastaprzyszlosci2050.pl/

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon