Pomoc medyczna w nagłych wypadkach. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W godz. 18-8 (oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Sprawdź wykaz placówek w Katowicach i okolicach.

Szpital lozka

Do dyspozycji pacjenta jest dowolny punkt nocnej opieki zdrowotnej. Nie ma znaczenie rejon przychodni, w której jest się zapisanym do lekarza POZ, ani nie jest potrzebne żadne skierowanie. Ubezpieczony, który w związku z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia potrzebuje skorzystać z takiej ewentualności, nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Lekarz dyżurujący w przychodni może udzielić porady na miejscu, telefonicznie, a w uzasadnionych medycznie przypadkach, także w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze oraz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wykaz placówek, które świadczą usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w regionie:

Katowice

 • Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, ul. Panewnicka 65 (wizyta pielęgniarska ambulatoryjna)
 • Szpital Murcki Sp. z o.o., ul. Sokołowskiego 2 (porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielane telefonicznie)
 • Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach, ul. Ks. Markiefki 87 (porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna)
 • American Heart of Poland SA – Szpital Polski im. św. Elżbiety, ul. Warszawska 52 (wizyta pielęgniarska ambulatoryjna)

Bytom

 • Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7 (porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie)
 • Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, ul. Batorego 15 (porada lekarska ambulatoryjna, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne , porada lekarska udzielana telefonicznie – dla pacjentów poniżej 18 roku życia)
 • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia)

Chorzów

 • SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11 pawilon nr V - budynek poradni przyszpitalnych (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)
 • SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana 7 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne - dla pacjentów poniżej 18 roku życia)

Dąbrowa Górnicza

 • Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)

Gliwice

 • Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 20 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)
 • Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach, ul. Kościuszki 1 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-20.00)

Knurów

 • Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)

Mikołów

 • Szpital św. Józefa Sp. z o.o., ul. Okrzei 27 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia)
 • Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 2 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia)

Piekary Śląskie

 • SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Daaba, ul. Bytomska 62 (wizyta pielęgniarska ambulatoryjna)
 • SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Daaba, Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 11 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta)

Ruda Śląska

 • Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Lipa 2 - pawilon E - budynek poradni specjalistycznych (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane też przez lekarza pediatrę w godz. otwarcia poradni)

Siemianowice Śląskie

 • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich, ul. 1 Maja 9 (wizyta pielęgniarska ambulatoryjna)
 • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 13 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni)
 • SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2 (wizyta pielęgniarska ambulatoryjna)
 • SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 13 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni)

Sosnowiec

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Pl. Medyków 1 (wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, ul. Szpitalna 1 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. Zapolskiej 3 (wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 1 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)
 • Sosnowiecki Szpital Miejski, ul. Szpitalna 1 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)

Tarnowskie Góry

 • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51 (porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta)
 • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA w Tarnowskich Górach NZOZ "BI-MED" APTEKA "LEŚNA" Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni)
 • Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 22 (wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)

Tychy

 • Szpital Miejski w Tychach, ul. Cicha 27 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia)
 • Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia)

Zabrze

 • Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)
 • Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 10 (wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne)
 • Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4 (porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta)

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon