Projekt boDEREC-CE. Zespół specjalistów pracuje nad kwestiami zanieczyszczeń, pojawiających się w wodzie

Emerging Contaminants (in. EC lub contaminants of emerging concern, CEC) to zanieczyszczenia nowo pojawiające się w środowisku, w tym środowisku wodnym, w wyniku działalności człowieka. Ich obecność w wodzie dotychczas nie była monitorowana, brakuje również wytycznych i standardów regulacyjnych. Od dwóch lat nad powyższymi kwestiami pracuje zespół specjalistów zgromadzonych w projekcie boDEREC-CE.

Bo Derec ce GPW 1140x640

Zanieczyszczenia nowo pojawiające się to substancje chemiczne, których obecność w środowisku warunkuje działalność człowieka. Wśród nich możemy wyróżnić wśród nich m.in. farmaceutyki i środki ochrony osobistej, produkty weterynaryjne i zróżnicowane związki

chemiczne, które mogą negatywnie wpływać na układ hormonalny. Ich obecność w środowisku wodnym i rosnące zainteresowanie tematem sprawiło, że powstał projekt boDERCE-CE - jego celem jest stworzenie rekomendacji dotyczących wykrywania oraz oceny farmaceutyków występujących w wodach. W kwietniu 2019 roku do grona 12 instytucji eksperckich dołączyło Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Projekt boDEREC-CE - najważniejsze cele

Eksperci uczestniczący w projekcie boDEREC-CE pracują nad stworzeniem systemu, który pozwoliłby w sposób zintegrowany zarządzać przedsiębiorstwami wodociągowymi, tak aby możliwe byłoby podniesienie jakości wody przeznaczonej do spożycia. W ramach ich prac przeanalizują również znaczenie i wpływ na środowisko wodne używanych przez ludzi farmaceutyków i środków ochrony osobistej. Jednym z głównych założeń jest także sprawdzenie skuteczności rozwiązań technologicznych służących do oczyszczania wody z PPCP.

Zadaniem ekspertów jest również przeanalizowanie potrzeb i przygotowanie dokumentów oraz narzędzi wspierających firmy wodociągowe i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną. Istotne jest stworzenie wskazówek dotyczących postępowania względem nowo pojawiających się zanieczyszczeń w środowisku wodnym. Dlatego projekt boDEREC-CE zakłada dokładną analizę dotychczasowych praktyk, w tym m.in. metod rozpoznawania obecnych zanieczyszczeń czy metodyki ich monitorowania w wodzie przeznaczonej do spożycia.

Czym jeszcze zajmuje się projekt boDEREC-CE, w którym udział bierze firma GPW S.A.? Istotnym obszarem działań jest monitoring wód pod kątem zanieczyszczenia farmaceutykami oraz prowadzenie badań modelowych, które pozwolą poznać zachowania zanieczyszczeń w wodzie.

Projekt boDEREC-CE w Polsce

Obszar działania ekspertów zebranych w projekcie boDEREC-CE obejmuje również Polskę. Co leży w głównych zainteresowaniach jego przedstawicieli na tym terenie?

Projekt boDEREC-CE w Polsce szczególną uwagę przykłada do zlewni zbiornika Kozłowa Góra i Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, za którą odpowiada Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. Istotne jest również dokładnie zbadanie efektywności dotychczasowych metod uzdatniania wody na SUW Kozłowa Góra w kontekście obecności PPCP.

Istotnym aspektem działań wszystkich partnerów na terenie Polski, których działanie koordynuje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, jest edukacja. Podejmowane są działania, które zwiększają świadomość i podnoszą obecny poziom wiedzy na temat zanieczyszczeń nowo pojawiających się. Obejmują one zarówno klientów, jak i przedstawicieli innych przedsiębiorstw wodociągowych.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon