Przedłużenie ul. Bocheńskiego do Ligoty. Zaczynają się konsultacje społeczne

Trzy warianty przedłużenia ulicy Bocheńskiego w Katowicach w kierunku Ligoty i Panewnik przygotowali miejscy urzędnicy. 23 listopada zaczną się konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie.

O przedłużeniu ulicy Bocheńskiego w kierunku Ligoty i Panewnik, i tym samym połączeniu tych dwóch dzielnic z autostradą A4 i Drogową Trasą Średnicową, mówi się w Katowicach od 16 lat. Zwłaszcza Ligota (Panewniki mają już połączenie przez las panewnicki z A4) ostatnimi laty bardzo się korkuje.

Przedłużenie ul. Bocheńskiego. Trzy warianty

Nowa droga ma zapobiec powstawaniu korków na ul. Ligockiej i Piotrowickiej. Teraz plany przybierają bardziej konkretny wymiar.

– Od lat mieszkańcy Panewnik i Ligoty, ale też miejscy Radni, wskazywali na „korkowanie się” ciągu ulic Piotrowickiej i Ligockiej. Przedłużenie ulicy Bocheńskiego stanowić będzie kompleksowe rozwiązanie tego problemu, da alternatywę dojazdu do dzielnic w tej części miasta z jego centrum. Podczas prac koncepcyjnych skupiliśmy się na wypracowaniu wariantów, które minimalizują ingerencję w zieleń, wykorzystaniu śladu kolei piaskowej, czy nieużytków w tym rejonie – argumentuje Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu.

Urząd Miasta Katowice przygotował trzy warianty przedłużenia ul. Bocheńskiego w Katowicach:

  • pierwszy w kierunku południowym równolegle do ul. Dobrego Urobku wzdłuż terenów dawnej linii kolejowej do ul. Hadyny,
  • drugi i trzeci są przesunięte na zachód od pierwszego, w wariancie drugim do ul. Kijowskiej , natomiast w wariancie trzecim do ul. Hadyny
Trzy warianty przedłużenia ul. Bocheńskiego, Katowice
Trzy warianty przedłużenia ul. Bocheńskiego, Katowice

Analizowane koncepcje uwzględniają pełną infrastrukturę drogową, w tym wiadukt drogowy nad linią kolejową, rozwiązania dla rowerzystów i pieszych oraz transportu publicznego.

Konsultacje społeczne w formie ankiety internetowej

Teraz te trzy koncepcje poprowadzenia nowej drogi będą poddane konsultacjom społecznym.

– Podjąłem decyzję, że kwestię przedłużenia ulicy Bocheńskiego będziemy konsultować z możliwie jak najszerszym gronem mieszkańców. Proponowany przebieg nowego śladu tej drogi w kierunku południowym stanowić będzie kolejny krok do usprawnienia transportu w tej części miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przedłużenie tej drogi, od lat znajduje się w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, choć zmieniały się jej koncepcje. Inwestycję uwzględniłem także w mojej „Umowie z mieszkańcami”. Ostatni czas poświęciliśmy na wypracowanie najlepszych wariantów przedłużenia ul. Bocheńskiego, które teraz chcemy pokazać mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych – dodaje prezydent.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej, którą będzie można wypełnić od 23 listopada do 10 grudnia na www.katowice.eu/konsultacje. W tym samym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres konsultacje@katowice.eu) możliwe będzie przesłanie własnych uwag i sugestii.

Wydział Komunikacji Społecznej zapewni wsparcie w wypełnieniu ankiety osobom wykluczonym cyfrowo w budynku Urzędu Miasta Katowice, przy Rynku 13 - w tym celu te osoby są proszone o kontakt telefoniczny pod numerem 32 259 31 44.

Zarządzone konsultacje mają charakter informacyjno-diagnostyczny. Analiza danych zebranych w trakcie procesu konsultacyjnego pozwoli podjąć dalsze decyzje dot. prac projektowych. - Należy jednak pamiętać, że faktyczny przebieg drogi może się różnić od przedstawionych na koncepcji - ostrzegają zawczasu urzędnicy. Na kolejnym etapie przygotowania do realizacji inwestycji, czyli na etapie opracowania projektu budowlanego, mieszkańcy Katowic zostaną ponownie zaproszeni do włączenia się w proces konsultowania, w ramach którego będą dyskutowali m.in. o rozwiązaniach szczegółowych dotyczących przejść dla pieszych, dróg rowerowych i pozostałych elementów, a także kwestie komunikacji miejskiej w tym rejonie.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon