Rodzina z Kazachstanu zamieszkała w Katowicach

Siedmioosobowa rodzina z Kazachstanu zamieszkała w Katowicach. W ramach repatriacji miasto nie tylko pomogło sprowadzić ich do kraju, ale udostępniło im mieszkanie. KZGM wyremontował, a Wydział Polityki Społecznej i MIPS wyposażył.

Kazachstan