RAŚ już nie chce oderwania Ślązaków od Polski. MEN wprowadził poprawki na epodreczniki.pl

Na platformie epodreczniki.pl po interwencji Ruchu Autonomii Śląska, wprowadzono poprawki w rozdziale na temat ruchów separatystycznych.

Ras