Samorządy wystosowały list do Morawieckiego. Żądają uczciwości w podziale pieniędzy z UE

Obraz 2021 02 15 174230

Samorządy żądają od premiera uczciwości i delikatnie mówiąc wzięcia się do roboty. Wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego list otwarty dotyczący wyko-rzystania pieniędzy europejskich z Funduszu Odbudo-wy. - Perspektywa negocjacji „odłożonych” 7,1 mld euro, z dekla-rowanej 40% puli dla regionów, budzi obawy co do rzeczywistych intencji strony rządowej – wskazują w piśmie.

Samorządowcy wystosowali pismo do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie funduszy europejskich na lata 2021-2027. Według nich, „środki finansowe w ramach funduszy polityki spójności, jak i specjalnie utworzony Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, będący podstawą Krajowego Planu Odbudowy, stwarzają ogromna szansę na przezwyciężenie obecnych problemów wynikających z pandemii Covid-19”.

Samorządy oczekują od premiera Mateusza Morawieckiego przede wszystkim uczciwości. Żądają aby podział środków z UE i procedury ich wdrażania opierały się na transparentnych zasadach.

- Na polskich samorządach, spoczywa ogromna odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie szansy, jaką dają unijne fundusze, aby zapewnić mieszkańcom naszego kraju dobre i bezpieczne warunki życia, a Polsce stabilny i szybki rozwój. Zróbmy wszystko, aby procesu lokowania środków nie obciążyły zarzuty o polityczne rozdania i niesprawiedliwe traktowanie! – apelują samorządowcy.

Czego oczekują od premiera?

  1. Natychmiastowej ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy, co umożliwi uruchomienie ponad 55 mld euro dla polskiej gospodarki.
  2. Poszerzenia dialogu dotyczącego funduszy UE w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, szczególnie w zakresie kształtowania listy projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
  3. Zapewnienia uczciwego i transparentnego procesu kształtowania alokacji dla regionalnych programów operacyjnych, ponieważ wstępny podział nie opierał się na konkretnym algorytmie, a perspektywa negocjacji „odłożonych” 7,1 mld euro, z deklarowanej 40% puli dla regionów, budzi obawy co do rzeczywistych intencji strony rządowej.
  4. Uwzględnienia zjawiska dużego zróżnicowania wewnętrznego regionów, niewidocznego statystycznie z poziomu NUTS-2, które wymaga bardziej wnikliwej analizy ze względu na deklarowane przez Rząd przyjęcie zasady wyrównywania szans.
  5. Wykorzystania negocjacji kontraktu programowego do zapewnienia zgodności planów inwestycyjnych Rządu i samorządów na obszarach poszczególnych województw

LIST OTWARTY POLSKICH SAMORZĄDOWCÓW DO PREMIERA RZĄDU RP

Szanowny Panie Premierze,

Polskie samorządy z wielkimi nadziejami i niecierpliwością przygotowują się do rozpoczęcia procesu inwestowania funduszy europejskich z nowej perspektywy budżetowej na lata 2021- 2027. Środki finansowe w ramach funduszy polityki spójności, jak i specjalnie utworzony Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, będący podstawą Krajowego Planu Odbudowy, stwarzają ogromna szansę na przezwyciężenie obecnych problemów wynikających z pandemii Covid-19, jak i pomyślny rozwój naszych wspólnot w dłuższej perspektywie. Wiele projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury komunikacyjnej, poprawiającej bezpieczeństwo i mobilność, czy też społecznej, zapewniających dostęp do wielu niezbędnych usług, zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców naszego kraju.

Naszym zdaniem możemy osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty tylko pod warunkiem zgodnej i efektywnej współpracy administracji rządowej i samorządowej, opartej na transparentnych i uczciwych zasadach dotyczących tak podziału dostępnych środków, jak i procedur ich wdrażania.

Mając na uwadze taki właśnie pozytywny scenariusz naszej współpracy oczekujemy:

1. Natychmiastowej ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy, co umożliwi uruchomienie ponad 55 mld euro dla polskiej gospodarki.

2. Poszerzenia dialogu dotyczącego funduszy UE w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, szczególnie w zakresie kształtowania listy projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

3. Zapewnienia uczciwego i transparentnego procesu kształtowania alokacji dla regionalnych programów operacyjnych, ponieważ wstępny podział nie opierał się na konkretnym algorytmie, a perspektywa negocjacji „odłożonych” 7,1 mld euro, z deklarowanej 40% puli dla regionów, budzi obawy co do rzeczywistych intencji strony rządowej.

4. Uwzględnienia zjawiska dużego zróżnicowania wewnętrznego regionów, niewidocznego statystycznie z poziomu NUTS-2, które wymaga bardziej wnikliwej analizy ze względu na deklarowane przez Rząd przyjęcie zasady wyrównywania szans.

5. Wykorzystania negocjacji kontraktu programowego do zapewnienia zgodności planów inwestycyjnych Rządu i samorządów na obszarach poszczególnych województw.

Szanowny Panie Premierze, na Panu i Rządzie, ale również na polskich samorządach, spoczywa ogromna odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie szansy, jaką dają unijne fundusze, aby zapewnić mieszkańcom naszego kraju dobre i bezpieczne warunki życia, a Polsce stabilny i szybki rozwój. Zróbmy wszystko, aby procesu lokowania środków nie obciążyły zarzuty o polityczne rozdania i niesprawiedliwe traktowanie!

fot. gov

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj dyskusję

czytaj więcej: