"Śląski Program Klub". Jakie kluby sportowe otrzymały dofinansowanie?

Kluby sportowe otrzymały dotacje. W ramach „Śląskiego Programu Klub” rozdysponowano 800 tys. zł. Wśród nich są także te z Katowic.