Śląskie otrzyma 4,4 mld euro na lata 2021-2027

Kaluza

Nasze województwo dostanie najwięcej środków na wydatkowanie funduszy europejskich w latach 2021-2027. W ramach nowej perspektywy unijnej do Śląska trafi 4,4 mld euro! W ramach unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ogólnej puli dla Polski jest 76 mld euro.

- To bardzo dobry dzień dla Śląska. Współpraca samorządu, strony rządowej i przedstawicieli Komisji Europejskiej przynosi korzyści dla mieszkańców i pozwala nam się rozwijać. Planowana w przyszłym RPO kwota w wysokości 2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli łącznie blisko 4,4 mld euro, to olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie dysponował – mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.

Podkreśla, że Zarząd Województwa Śląskiego ma już przygotowane projekty, które będzie „sukcesywnie wdrażać”. - Jeśli doliczymy do tego pieniądze z innych programów, to strumień środków na rozwój regionu w najbliższej dekadzie będzie bezprecedensowy. Głównym celem jest poprawa jakości życia w regionie, czyli nowe, innowacyjne miejsca pracy, ale także lepsza jakość powietrza. Odchodzimy powoli od tradycyjnego przemysłu w stronę nowych technologii, jednak chcemy tych zmian dokonywać z udziałem strony społecznej. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, które wpisaliśmy w strategię rozwoju województwa śląskiego „Zielone Śląskie 2030", która bardzo dobrze wpisuje się w politykę rządu – wyjaśnia Jakub Chełstowski.

Województwo śląskie otrzyma wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tej polityki region otrzyma 697 mln euro, z czego 593 mln euro to wkład UE, a ok. 105 mln euro wkład krajowy.

- Celem interwencji jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy o silniejszym wymiarze społecznym, w jej ramach będziemy mogli zrealizować wyzwania dotyczące m.in. rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, integracji społecznej, kultury i turystyki. Nowością w tej perspektywie ma być też wsparcie dla młodych – mówi Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Jak zapowiada Wojciech Kałuża, w ramach programu regionalnego, dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie zrealizowane pięć z sześciu osi tematycznych w tym: Inteligentne Śląskie, Zielone Śląskie, Mobilne Śląskie, Śląskie dla mieszkańca i Śląskie bliżej mieszkańca. - W ramach Funduszu Sprawiedliwej transformacji planujemy z kolei finansowanie projektów z obszaru gospodarki, środowiska oraz projektów społecznych, związanych z podnoszeniem kwalifikacji, czy wsparciem w poszukiwaniu zatrudnienia – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Kaluza

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj dyskusję

czytaj więcej: