Spółka Tramwaje Śląskie wyemituje kolejne obligacje. Umowa z bankami na 496 mln zł

We wtorek 31 sierpnia 2021 roku spółka Tramwaje Śląśkie S.A. podpisała umowę z konsorcjum banków Pekao SA i BGK przy współudziale EBI. Na jej mocy wyemituje obligacje w wysokości 496 milionów złotych.

ARC
Rynek w Katowicach

Parafowany dokument stanowi aneks do umowy zawartej jeszcze w 2018 roku. Środki finansowe pozyskane z wypuszczenia pierwszego pakietu obligacji, pozwoliły wówczas na realizację części zadań projektu inwestycyjnego spółki, która jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Trzy lata temu podjęliśmy wysiłek negocjacyjny, który przyniósł oczekiwany efekt. Teraz było nam nieco łatwiej, choć sytuacja w otoczeniu nie sprzyja zawieraniu podobnych umów. Tym bardziej cieszymy się, że Europejski Bank Inwestycyjny wspiera nasze działania a banki Pekao SA i BGK dostrzegają w nich potencjał i z pełnym zaufaniem zdecydowały o dalszym finansowaniu naszych inwestycji - mówi Henryk Kolender, członek Zarządu Dyrektor Finansowy spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Kolejny pakiet obligacji

Dodatkowe transze zostaną podzielone równo po połowie (248 mln zł) i obejmą Bank Pekao (Agent Programu) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Współorganizator). W finansowanie zostaną zaangażowane również środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2023 roku.

Finansowanie inwestycji dla mieszkańców lokalnych społeczności uznajemy za jedno ze swoich najważniejszych zadań, a nowoczesna komunikacja publiczna wpisuje się w nasze zaangażowanie społeczne i działania przyjazne dla środowiska. Z Tramwajami Śląskimi współpracujemy od lat i to już kolejna emisja obligacji, bardzo cieszymy się, że spółka ponownie nam zaufała – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego również mocno angażuje się w rozwój infrastruktury komunikacyjnej i wspiera inwestycje dotyczące jej modernizacji lub rozbudowy.

BGK, jako bank rozwoju, współpracuje z sektorem bankowym i tworzy rozwiązania korzystne dla społeczeństwa, które zwiększają komfort podróży w komunikacji miejskiej czy obniżają poziom hałasu w mieście. Finansowanie tak ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych wpisuje się w misję BGK, jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Poprzez takie transakcje poprawiamy jakość życia mieszkańców – dodaje Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

Inwestycje spółki Tramwaje Śląskie

Obecnie spółka Tramwaje Śląskie S.A. realizuje projekt inwestycyjny, który obejmuje budowę dwóch nowych linii tramwajowych, modernizację ponad 100 km istniejących szlaków, zakup nowych tramwajów oraz pojazdów specjalistycznych i ratunkowych.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon