Sprawdź, jakie badania warto wykonać, by „sprawdzić” swój organizm i skorzystaj z promocji

Badania laboratoryjne stanowią jedno z głównych źródeł informacji o stanie zdrowia pacjenta. Odgrywają kluczową rolę w diagnostyce większości chorób, a stosowane jako testy przesiewowe umożliwiają ocenę ryzyka pojawienia się wielu chorób lub ich wykrycie jeszcze przed pojawieniem się objawów klinicznych. Sprawdź, jakie badania warto wykonać, by „sprawdzić” swój organizm!

Sprawdź jakie badania warto wykonać by sprawdzić swój organizm i skorzystaj z promocji

Szacuje się, że wyniki badań laboratoryjnych są podstawą 60-70% decyzji podejmowanych przez lekarzy. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić skuteczne diagnozowanie i leczenie pacjenta bez wcześniejszej diagnostyki laboratoryjnej.

Paradoksalnie badania laboratoryjne określane są ciągle jeszcze jako badania dodatkowe. Również w świadomości społecznej nie są postrzegane jako ważne, a szkoda bo jest to może nie najprostszy , ale na pewno szybki i skuteczny sposób sprawdzenia stanu zdrowia swojego organizmu. Zazwyczaj dbając o zdrowie pamięta się o takich elementach zdrowego stylu życia jak aktywność fizyczna czy zrównoważona dieta. Do tych dwóch filarów profilaktyki zdrowia powinien być dodany trzeci - laboratoryjne badania diagnostyczne. Regularne wykonywanie badań laboratoryjnych, szczególnie tych podstawowych i świadome kontrolowanie swojego stanu zdrowia powinny być również jednym z elementów zdrowego stylu życia.

Dlaczego warto robić badania profilaktyczne?

Dzięki badaniom można wykryć wiele schorzeń we wczesnych stadiach, nawet wówczas, gdy nie występują żadne odczuwalne objawy choroby. Wcześnie podjęte leczenie daje gwarancję zahamowania rozwoju choroby, nie pozwala na utrwalenie patologicznych zmian w organizmie, umożliwia całkowite jej wyleczenie. Wczesne wykrycie alarmujących odchyleń pozwala uniknąć długiego leczenia. Wyrównanie tych odchyleń często wymaga jedynie trochę większej dawki ruchu, przemyślanego podejścia do sposobu odżywiania, zrezygnowania ze złych nawyków lub prostej farmakoterapii, pozwala zatem na zadbanie o siebie w taki sposób, aby choroba nie była przyczyną ogromnego stresu i dezorganizacji codziennego życia.

Jakie badania profilaktyczne powinno się wykonać przynajmniej raz w roku?

Warto wybrać pakiet badań, który zawiera testy odpowiednie dla pacjentów w każdym wieku i niezależnie od płci, również dla osób młodych i bez żadnych problemów zdrowotnych. Dzięki nim można:

 • uzyskać informację o ogólnym stanie zdrowia (morfologia),
 • wykryć zaburzenia pracy nerek (kreatynina),
 • określić ryzyko pojawienia się chorób układu krążenia i cukrzycy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy, glukoza),
 • ocenić pracę wątroby (AST,ALT) i tarczycy (TSH).

Takim pakietem jest pakiet dedykowany akcji proflaktycznej „Wielka Akcja Badania Krwi”.

W jego skład wchodzą: morfologia, kreatyniny w surowicy, AST, ALT, TSH, cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy ), glukoza.

Sprawdź, jakie badania warto wykonać, by „sprawdzić” swój organizm i skorzystaj z promocji

Co badają i jakich informacji dostarczają poszczególne testy wchodzące w skład pakietu?

 • Morfologia

Dostarcza ogromnej ilości informacji dotyczących komórek krwi, wielu narządów i ogólnego stanu zdrowia. Objawy kliniczne niedoboru lub nadmiaru komórek krwi zależą od ich funkcji. Niedobór erytrocytów prowadzi do niedotlenienia tkanek i narządów (głód tlenowy- nietolerancja wysiłku fizycznego, wydolność fizyczna), niedobór leukocytów – do zaburzeń odporności, a niedobór płytek krwi do krwawień, rzadziej natomiast sygnalizuje zakrzepicę.

Badanie morfologii krwi opiera się na analizie składu krwi - ocenie ilościowej i jakościowej elementów morfotycznych krwi. Oznacza to, że otrzymuje się informacje o krwinkach czerwonych (erytrocyty, red blood cells , RBC ), krwinkach białych ( white blood cells , WBC ) i płytkach krwi ( platelets , PLT ).

Uzyskuje się również informacje dotyczące:

• wskaźników erytrocytarnych (mówią one o cechach badanych krwinek czerwonych). Do wskaźników erytrocytarnych zaliczamy: średnią objętość krwinki czerwonej (MCV), średnią masę hemoglobiny w krwince (MCH) i średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC). Ich wartość jest pochodną 3 głównych parametrów jakimi są liczba krwinek czerwonych - RBC, stężenie hemoglobiny - HGB i wartość hematokrytu - HCT;

• liczby i procentowego udziału różnych typów białych krwinek

 • Glukoza

Glukoza to źródło energii, paliwo dla tkanek – oznaczenie jej stężenia to podstawowe badanie w kierunku wykrycia groźnej choroby jaką jest cukrzyca.

 • Cholesterol

Składnik lipidów związany z miażdżycową chorobą naczyń krwionośnych, jego wysoki poziom może zwiększyć ryzyko zawału i udaru. Prekursor ważnych steroidów takich jak: hormony płciowe, hormony kory nadnerczy, witamina D, kwasy żółciowe, jego pochodne są składnikiem budowy błon komórkowych, otoczki mielinowej nerwów. Cholesterol – jest również uznawany za marker niedożywienia, stężenie spada w stanach ostrych np. ostrym zawale serca, niewydolności wątroby, sepsie

 • LDL - lipoproteiny o niskiej gęstości

Są głównym nośnikiem cholesterolu, dostarczają go do komórek tkanek obwodowych.

Frakcja LDL jest bezpośrednio związana ze wzrostem ryzyka choroby niedokrwiennej serca (CHD - coronary heart disease), wraz ze wzrostem stężenia cholesterolu LDL we krwi rośnie ryzyko rozwoju miażdżycy. stężenie cholesterolu frakcji LDL jest głównym parametrem klasyfikującym pacjentów pod względem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych zgodnie z zaleceniami:

Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (EAS), Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 • HDL - lipoproteiny o wysokiej gęstości

Są frakcją odpowiedzialną za transport zwrotny cholesterolu z komórek tkanek obwodowych do wątroby. Posiadają liczne właściwości warunkujące ich antyaterogenne działania.

 • Triglicerydy

Triglicerydy są głównym źródłem energii, wysokie stężenie – powoduje ich odkładanie w tkance tłuszczowej. Pomocne są w ocenie ryzyka choroby wieńcowej.

 • TSH

Hormon tyreotropowy, wytwarzany przez przysadkę mózgową. Jest podstawowym badaniem służącym do oceny funkcji tarczycy. Pozwala na wykrycie zaburzeń czynności tego organu (także bezobjawowych) oraz umożliwia monitorowanie przebiegu leczenia. Wpływa na pracę tarczycy - czynność tarczycy jest kontrolowana przez przysadkę mózgową, która uwalnia hormon tyreotropowy (TSH) pobudzający tarczycę do produkcji hormonów:T3 i T4. Oznaczenie stężenia hormonu tyreotropowego (TSH) powinno być badaniem pierwszego rzutu u osób z objawami nadczynności lub niedoczynności.

 • Kreatynina

Fizjologiczna substancja chemiczna (jest katabolicznym produktem rozpadu fosforanu kreatyny, który bierze udział w skurczu mięśni szkieletowych),której wytwarzanie w organizmie w głównej mierze zależy od wielkości masy mięśniowej o aktywności ruchowej. Jej stężenie w surowicy rośnie nadmiernie w przypadku niewydolności nerek, ponieważ w całości wydalana jest przez nerki (jej stężenie bezpośrednio zależy od czynności wydzielniczej nerki). Kreatynina jest filtrowana wyłącznie przez kłębuszki nerkowe. Oznaczenie jej stężenia pozwala ocenić czynność filtracyjną nerek, czyli wartość przesączania kłębuszkowego.

Czynniki takie jak masa mięśniowa, spożywanie białka mogą wpłynąć na stężenie kreatyniny w surowicy.

 • AST (aminotransferaza asparaginianowa)

Badanie AST wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem choroby wątroby. Kiedy tkanka wątroby dotknięta jest przez proces chorobowy lub uraz wówczas komórki ulegają rozpadowi. AST zostaje uwolniona do krążenia, a jej aktywność w surowicy krwi wzrasta, rośnie również w przebiegu uszkodzenia mięśni.

 • ALT (aminotransferaza wątrobowa)

ALT występuje głównie w wątrobie, w mniejszych ilościach znajduje się w nerkach, sercu i mięśniach szkieletowych. Uszkodzenie lub choroba miąższu wątroby powoduje uwolnienie tego hepatokomórkowego enzymu do krążenia. W ten sposób wzrasta aktywność ALT w surowicy.

Cena pakietu „Wielka Akcja Badania Krwi” to tylko 25 zł (regularna cena pojedynczych badań wynosi 125 zł).

Aby przystąpić do akcji, należy jedynie zarejestrować się na stronie www.wielkiebadaniekrwi.pl i pobrać voucher na badanie. W Punktach Pobrań ALAB laboratoria można również bezpłatnie się zarejestrować z pomocą pań rejestratorek.

Czas trwania akcji to 24.04– 31.07.2023.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon