Studiuj na własnych warunkach…w Akademii WSB

Innowacyjne metody kształcenia, wyspecjalizowana kadra, doświadczeni praktycy i najwyższe miejsca w prestiżowych rankingach – to tylko niektóre atuty Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, mającej również swoje wydziały zamiejscowe w Cieszynie, Olkuszu, Żywcu i Krakowie. Osoby zainteresowane studiami magisterskimi, licencjackimi lub inżynierskimi, a może po prostu chcące zdobyć dodatkowe kwalifikacje na studiach MBA lub podyplomowych z pewnością powinni poznać ofertę Akademii WSB. W uczelni rekrutacja trwa, a studia zaczynają się już w marcu! Jak się zapisać? Online, bez wychodzenia z domu - to takie proste.

Studiuj na własnych warunkach…w Akademii WSB

Co wyróżnia Akademię WSB?

Akademia WSB jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce, tak bardzo stawia na innowacyjne i nowoczesne podejście do nauki. Od lat promuje wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w edukacji, a studenci w ramach zajęć mają do dyspozycji takie rozwiązania, jak symulator starości czy wirtualna symulacja medyczna. Symulator starości jest oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikowi wcielenie się w rolę osoby starszej, cierpiącej na zaburzenia wzroku i słuchu. Z kolei wirtualna symulacja medyczna to oprogramowanie, które dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości, umożliwia naukę reagowania i działania w zróżnicowanych sytuacjach, z jakimi na co dzień muszą mierzyć się m.in. ratownicy medyczni. Oba te rozwiązania z sukcesem wykorzystywane są w zajęciach praktycznych. Już wkrótce uruchomiona zostanie Uczelnia VR – narzędzie umożliwiające wirtualną wizytę w Akademii WSB. Przy pomocy gogli VR studenci będą mieli możliwość odbycia wirtualnej podróży po budynku uczelni, pozwalającej na zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń, korytarzy i infrastruktury wspomagającej osoby z niepełnosprawnościami.

Studiuj na własnych warunkach…w Akademii WSB

Studiuj tak, jak lubisz – stacjonarnie lub online

Uczelnia kształci na 23 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration, jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie. Akademia WSB posiada 4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria lądowa, geodezja i transport.

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2022 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2022. W Rankingu Uczelni Akademickich 2022 - Akademia WSB znalazła się na 32. miejscu w Polsce wśród wszystkich Uczelni pu­blicznych i niepublicznych posiadających uprawnie­nia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Studiuj na własnych warunkach…w Akademii WSB

Zrównoważony rozwój i kształcenie ustawiczne

Akademia WSB to nie tylko silne centrum naukowo-badawcze, to także prężny ośrodek kształcenia ustawicznego. Realizując ideę kształcenia się przez całe życie, Akademia WSB prowadzi Uniwersytety Dziecięce i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kształci młodzież w ramach oferty „Otwartej Akademii Nauki” w szkołach średnich. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Uczelnia angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Akademia WSB jako pierwsza i jak dotychczas jedyna uczelnia w Polsce uzyskała międzynarodowy Certyfikat Responsible Management Education Partner wydany przez GPM Global. Akademia WSB została doceniona w uznaniu ciągłego zaangażowania w rozwój doskonałości akademickiej we wspieraniu liderów, którzy są zaangażowani w tworzenie wartości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej poprzez praktykę zrównoważonego zarządzania projektami. Uczelnia wdrożyła standardy ekologiczne w obszarze administracji i zarzadzania, czego potwierdzeniem jest otrzymany certyfikat ekologiczny Green Office przyznawany przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej. Akademia WSB jest pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała ten certyfikat.

Więcej informacji nt. oferty studiów i jakości kształcenia w samej uczelni na www.wsb.edu.pl
Akademia WSB zaprasza!
WWW | FACEBOOK | INSTAGRAM | TikTok

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon