Anna Zasada-Chorab

Anna Zasada Chorab

Anna Zasada-Chorab: Seniorzy są jednym z moich najbardziej istotnych priorytetów

Dr Anna Zasada-Chorab, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, radna Rady Miejskiej Siemianowic Śląskich i wykładowca Uczelni Korczaka w Katowicach, zdecydowała się wystartować w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej z okręgu obejmującego m.in. Katowice i Siemianowice Śląskie. Pytamy ją o powody tej decyzji, jej priorytety i dlaczego jest za "babciowym".