bazylika panewniki

Koledowanie Zwiazku Gornoslaskiego

Katowice. Kolyndowanie Zwiōnzku Górnoślōnskigo w bazylice w Panewnikach. Wystąpią zespoły ludowe i orkiestra górnicza

Dzisiaj, w piątek 12 stycznia 2024 r. w bazylice w Panewnikach odbędzie się kolędowanie Związku Górnośląskiego. Zapowiada się barwna i pięknie rozśpiewana uroczystość, bo wystąpią zespoły ludowe i orkiestra górnicza.