katowice wydatki 2022

Katowice

Budżet Katowic na 2022 rok uchwalony. Wpływy wyniosą 2,4 mld zł, wydatki o 400 milionów większe

Na sesji Rady Miasta Katowice, 17 grudnia 2021 r., większością głosów przyjęto budżet miasta na 2022 rok. Przewidywane wpływy do budżetu wyniosą 2,4 mld zł, a wydatki są planowane w wysokości 2,8 mld zł.