kopalnie grupa tauron

Bogdan Tkocz, Solidarność

Bogdan Tkocz, Solidarność: Będziemy mieć w przyszłości drogi prąd i będziemy uzależnieni od rosyjsko-niemieckiego gazu

Bogdan Tkocz z Solidarności, wiceprzewodniczący komitetu protestacyjno-strajkowego w Grupie Tauron, ocenia pomysł rządu wydzielenia sektora górniczego Grupy Tauron i „wrzucenia” go wraz z kopalniami węgla brunatnego do nowej firmy – Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, mówi o założeniach Polskiego Ładu i roli Solidarności w procesie transformacji energetycznej Polski.