nowy bebok Katowice

Bebok plac Kwiatowy Katowice

Bebok na Rynku w Katowicach ma już imię. To Florka. Miasto zorganizowało konkurs

W konkursie na imię dla nowego Beboka, który stanął na placu Kwiatowym na katowickim Rynku, zwyciężyła propozycja: Florka.