wycinka drzew

Sadzenie drzew noblistów w 2011 roku 2

Drzewa noblistów pod Biblioteką Śląską nie zostały wycięte

Informacja o wycięciu drzew noblistów przed Biblioteką Śląską okazała się nieprawdziwa.