Tru House – jedyny taki obiekt w Polsce

W Grabowej (woj. śląskie), jednej z najpiękniejszych polskich wsi, powstaje gospodarstwo ekologiczne Tru House – obiekt wyjątkowy w skali kraju, a nawet i świata. Samowystarczalny energetycznie, będący jednocześnie miejscem wypoczynku i rekreacji, ale i centrum badań nad eko-rozwojem oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, na czele z agregatem usuwającym chwasty za pomocą fal elektromagnetycznych.

Pomkidory