Trwa przebudowa zabytkowego mostu w Podlesiu

Właśnie rozpoczęła się przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ulic ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Podlesiu. To perła architektoniczna dzielnicy. Prace maja potrwać do końca bieżącego roku. Remont będzie kosztował ponad 992 tys. zł. Potrwa do końca roku.

Historia mostu sięga XIX wieku

Nie wszyscy wiedzą, że w średniowieczy przez Podlesie biegł trakt handlowy. Odnoga tego traktu wiodła właśnie przez bród na Mlecznej i w celu przekroczenia rzeki zbudowano drewnianą kładkę, na przełomie XIX i XX wieku (1898-1900 r.) zastąpiono ją mostem, którego pierwotną funkcją było przeprowadzanie ruchu kołowego oraz pieszego. Po remoncie który miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych most został wyłączony z ruchu kołowego i pozostawiono na nim tylko ruch pieszo-rowerowy.

– Most nad rzeką Mleczną od 1984 r. jest wpisany do rejestru zabytków i objęty opieką konserwatorską. To jedyny zabytkowy most znajdujący się pod zarządem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, co czyni go unikatowym dla Miasta Katowice. Obiekt nie był remontowany od lat 90. i dlatego zostanie przebudowany, z zachowaniem historycznej formy i struktury, aby jak najdłużej mógł służyć katowiczanom – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Most przejdzie wielką metamorfozę

Wykonawcą prac jest firma PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. z Będzina. W ramach przebudowy mostu nastąpi rozbiórka istniejącego chodnika i drogi rowerowej na moście oraz dojściach i dojazdach do obiektu, rozbiórkę betonowych gzymsów (wraz z balustradą) oraz kamiennych ścian czołowych. Ceglane powierzchnie sklepień zostaną oczyszczone (wraz z uzupełnieniem ubytków, wypełnieniem spoin i wzmocnieniem spękanych fragmentów sklepień), podobnie jak kamienne i betonowe powierzchnie podpór (wraz z uzupełnieniem ubytków oraz wypełnieniem spoin).

Zostaną odbudowane także ściany czołowe mostu z wykorzystaniem istniejących bloków kamiennych, wykonanie żelbetowej warstwy spadkowej (nad ceglanymi sklepieniami), zespolonej z odbudowywanymi gzymsami oraz słupami balustrady. Balustrada zostanie odtworzona, a konstrukcja skrzydeł obiektu przebudowana. Skarpy nasypu przy obiekcie będą umocnione, a okolice mostu uporządkowane.

Utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z przebudową od 12 lipca most będzie całkowicie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w tym miejscu - będą objazdy dla rowerzystów i obejścia dla pieszych.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon