Uniwersytet Śląski przechodzi na zdalne nauczanie. Egzaminy też w tej formie

Tuż przed końcem semestru zimowego, rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Ryszard Koziołek, zdecydował o wprowadzeniu zdalnego nauczania. Ma to związek z rosnącą gwałtownie 5. falą pandemii.

FB UŚ
Rektor UŚ prof. Ryszard Koziołek

W czwartek, 20 stycznia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia raportuje o 32 835 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W woj. śląskim przypadków jest 4971. W ciągu ostatniej doby zmarło ponad 300 osób.

Już 19 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski apelował o wprowadzenie pracy zdalnej w tych firmach, w których jest to możliwe. Zapowiedział też, że administracja państwowa będzie pracować zdalnie.

Zdalne nauczanie i egzaminy na Uniwersytecie Śląskim

Na wzrost liczby zakażeń zareagował też Uniwersytet Śląski.

- W związku z radykalnym wzrostem liczby potwierdzonych infekcji wirusem SARS-CoV-2 w naszym województwie rektor UŚ podjął decyzję o wprowadzeniu tymczasowo zaostrzonych zasad pracy i kształcenia w Uniwersyteckie Śląskim - informuje uczelnia.

Nowe zasady działania Uniwersytetu Śląskiego

  • 2. poziom zabezpieczeń

Od 24 stycznia 2022 r. do odwołania na Uniwersytecie Śląskim zostanie wprowadzony drugi poziom zabezpieczeń COVID-19 (oznaczony kolorem pomarańczowym), o którym mowa w zarządzeniu Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 r.

Wśród tych rozwiązań są m.in. wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego, praca świadczona głównie zdalnie, uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

  • zajęcia dydaktyczne

Do końca semestru zimowego zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie zdalnej, począwszy od :

21 stycznia (najbliższy piątek) na studiach niestacjonarnych,

24 stycznia (najbliższy poniedziałek) na studiach stacjonarnych.

W formie kontaktowej mogą być realizowane tylko te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

  • sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona w formie zdalnej, z wyjątkiem egzaminów, co do których zachodzą szczególne okoliczności wynikające ze specyfiki przedmiotu. Decyzję o wprowadzeniu wybranych egzaminów w formie zdalnej podejmie dziekan po konsultacji z prorektorem ds. Kształcenia i Studentów. Informacje o egzaminach wymagających formy stacjonarnej studenci otrzymają od władz dziekańskich najpóźniej 25 stycznia 2022 r.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon