Uniwersytet Śląski zawiesza współpracę z uczelniami z Federacji Rosyjskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach podjął uchwałę, w której wyraził solidarność z narodem ukraińskim i jednocześnie zawiesił wszelką współpracę instytucjonalną z uczelniami z Federacji Rosyjskiej.

FB: UŚ
Uniwersytet Śląski

Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął uchwałę dotyczącą potępienia agresji Rosji na Ukrainę. W treści uchwały możemy przeczytać, że "wspólnota Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża solidarność z narodem ukraińskim, podziw dla jego bohaterskiej postawy w obliczu agresji rosyjskiej oraz wyraża gotowość udzielania uchodźcom z Ukrainy, w szczególności studentom, doktorantom i pracownikom ukraińskich uczelni, wszelkiego możliwego wsparcia i pomocy".

- Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach udziela pełnego poparcia podobnym oświadczeniom środowiska akademickiego, w tym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki (RGSWiN), Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz organizacji doktoranckich i studenckich z dnia 24 lutego 2022 r., które jednoznacznie i stanowczo potępiają niczym nieusprawiedliwioną agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę oraz popełniane w jej trakcie zbrodnie wojenne - czytamy w treści uchwały.

Zerwana współpraca z rosyjskimi uczelniami

Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w treści uchwały wezwał rektora do zawieszenia współpracy instytucjonalnej z uczelniami, instytutami naukowymi oraz wszelkimi agendami państwowymi Federacji Rosyjskiej do czasu wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, a także przekazania władzom tych instytucji stanowiska wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdecydowanie i jednoznacznie potępiającej rosyjską agresję militarną wobec Ukrainy.

- Wspólnota Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża jednocześnie najwyższe uznanie dla tych obywateli Federacji Rosyjskiej, w szczególności przedstawicieli rosyjskich środowisk akademickich, którzy odważnie i otwarcie sprzeciwiają się wojnie wywołanej i prowadzonej przez władze swojego państwa, nierzadko narażając się tym na bardzo poważne szykany, prześladowania i kary. Jednoznaczna dezaprobata wobec polityki władz państwa rosyjskiego nie powinna stać na przeszkodzie dostrzeżeniu i docenieniu indywidualnych aktów sprzeciwu osób narodowości rosyjskiej wobec postawy władz swojego państwa świadczących o łączącym nas szacunku dla takich wartości, jak pokój, wolność, równość i godność człowieka - czytamy w uchwale.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon