W Katowicach powstanie nowy dom kultury

Na osiedlu Witosa powstanie miejski dom kultury oraz parki. Wszystko to, aby zwiększyć ofertę kulturalną i zachęcić okolicznych mieszkańców do korzystania z miejsc oświatowo-wychowawczych.

Przyszly park na osiedlu witosa