Cop

W Katowicach rozpoczął się COP24

Dziś w naszym mieście miało miejsce uroczyste otwarcie COP24. Czym poza wzmożonymi kontrolami, większą obecnością policji oraz utrudnieniami w ruchu jest to wydarzenie i co ma na celu?

Czym jest COP24?

COP24 (ang. Conference of the Parties) to 24. globalna konferencja, która jako szczyt klimatyczny organizowana jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Dwie z poprzednich edycji miały już miejsce w Polsce (2008: Poznań, 2013: Warszawa), jednak dopiero tegoroczna jest pierwszą, która odbywa się na Śląsku – regionie silnie powiązanym z wydobyciem węgla i wynikającymi z tego powodu negatywnymi skutkami dla jego mieszkańców i środowiska. Konferencja potrwa do 15 grudnia, a udział w niej weźmie ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów.

Jaki jest jego cel?

W 2015 roku przedstawiciele 196 państw podpisali tzw. „Porozumienie Paryskie”, które dotyczy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu przeciwdziałania procesowi zmian klimatycznych. Poprzedzające tamto wydarzenie negocjacje nie były łatwe, a w ich efekcie powstała tylko – i zarazem aż – jednogłośna deklaracja.
Do 2020 roku ONZ planuje zacząć wprowadzać postanowienia deklaracji w życie. Aby osiągnąć cel, potrzebne jest wypracowanie jeszcze w tym roku zbioru zasad, na których oparty zostanie ten skomplikowany proces. Właśnie to wyzwanie stoi przed uczestnikami szczytu w Katowicach.

Co z węglem?

Są jednak takie kraje, których rozwój gospodarczy w dużej mierze oparty jest na węglu. Wśród nich znajduje się także Polska, której „czarne złoto” od dekad stanowi ważną część gospodarki.
Równie ważnym aspektem związanym z tym surowcem jest kwestia bezpieczeństwa. W panującej obecnie sytuacji geopolitycznej, utrzymanie wydobycia węgla jest kluczowe pod względem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.
W trakcie uroczystego otwarcia konferencji Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej nie może nieść za sobą zagrożenia ekonomicznego dla gospodarki. Wspomniał, że sprawiedliwa transformacja wymaga dialogu, a ograniczenie emisji powinno odbywać się przy jednoczesnym ograniczeniu ubóstwa i zapewnieniu nowych miejsc pracy dla pracowników.

Czas trudnych negocjacji

Pomimo zimowej pogody, najbliższe dwa tygodnie dla uczestników szczytu będą czasem niezwykle gorących rozmów. Przy tak sporej rozbieżności interesów poszczególnych państw oraz zapatrywań na to jak powinien wyglądać proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, osiągnięcie konsensusu nie będzie łatwe. Miejmy jednak nadzieję, że międzynarodowi goście wyjadą z Katowic nie tylko z wieloma pozytywnymi wspomnieniami, ale także wspólnie wypracowanym kompromisem.

czytaj dyskusję

Polecamy: