W Katowicach więcej kontroli i więcej kar. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza pracodawców

Pierwsze półrocze 2021 roku rekordowe pod względem liczby przeprowadzonych kontroli przez funkcjonariuszy Państwowej Inspekcji Pracy. Katowice przodują w liczbie wydanych decyzji.

Building 1804030 1920

Z opublikowanych przez Główny Inspektorat Pracy danych wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku inspektorzy PIP wykonali 21663 kontroli w całym kraju. W roku ubiegłym było ich w połowie roku o prawie cztery tysiące mniej.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przeprowadził blisko trzy tysiące kontroli w omawianym okresie (2975). W skali kraju więcej zanotował na swoim koncie tylko odział warszawski, choć różnica jest znikoma (3013).

Odmrażanie gospodarki a częstsze kontrole

Podstawową branżą, której dotyczyła największa liczba kontroli, jest budowlanka. Równie często analizowano działania przedsiębiorców w handlu, naprawach i przetwórstwie przemysłowym. Zwiększona częstotliwość wizytacji względem 2020 roku to efekt odmrażania gospodarki. Pierwsze półrocze w roku ubiegłym charakteryzował bardzo głęboki lockdown. Odblokowanie gospodarki w wielu sferach w naturalny sposób pociągnęło za sobą zintensyfikowanie kontroli.

Najwięcej kar w Katowicach

Spośród blisko 70 tysięcy wydanych decyzji na terenie całego kraju, prawie co szósta zapadła w Katowicach (10943). Kary dotyczyły i zaprzestania prac i wstrzymania eksploatacji maszyn. Skala wykrytych nieprawidłowości, co zrozumiałe, jest wypadkową większej liczby kontroli. Podobnie jak bardziej restrykcyjny reżim sanitarny, który stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorców.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon