W Katowicach zamontowano czujniki monitorujące powietrze

W wybranych placówkach Katowic zamontowano specjalne urządzenia monitorujące jakość powietrza wewnętrznego. Koszt instalacji tych urządzeń to 120,5 tys. brutto, z czego aż 85% to dotacja ze środków europejskich.