Wielopoziomowy parking w Katowicach

Rozstrzygnięto konkurs dotyczący projektu wielopoziomowego parkingu w Strefie Kultury. Inwestycja ma zwiększyć ilość miejsc parkingowych i jednocześnie zachować estetykę tego miejsca.

1parking