Wiemy jakie projekty są zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Za nami pierwszy etap VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Do 11 maja wszystkie zarejestrowane projekty zostały poddane weryfikacji formalnej. Ostatecznie w puli tegorocznej edycji BO znalazło się aż 330 wniosków!

Budzet obywatelski


Mieszkańcy składali swoje projekty od 9 marca do 22 kwietnia. W tym roku katowicki Budżet Obywatelski cieszył się ogromną popularnością. Pierwsze zarejestrowane zadania wpłynęły do Urzędu drogą elektroniczną zaraz po północy 9 marca. Ostatecznie w puli tegorocznej edycji BO znalazło się 330 wniosków (aż 133 z nich wpłynęły ostatniego dnia naboru!). Spośród wszystkich projektów 48 to projekty z kategorii ogólnomiejskiej, a 282 to wnioski lokalne.

– Mieszkańcy Katowic aktywnie włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przez siedem lat katowiczanie wybrali łącznie ponad 870 projektów, z których ponad 700 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw czy tężnia solankowa, a także niedawno oddany do użytku, po rewitalizacji, tor saneczkowy w parku Kościuszki. Z efektów tych projektów korzystają tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzystają, co potwierdza liczba zgłoszonych w tej edycji projektów – dodaje.

Jak podaje Urząd Miasta Katowice, wśród dzielnic największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Murcek oraz Kostuchny – w każdej z nich zgłoszono po 20 projektów. Niewiele mniej, bo 18 zarejestrowano dla Piotrowic-Ochojca, a po 17 wniosków znalazło się w puli trzech innych jednostek pomocniczych – Śródmieścia, Osiedla Paderewskiego-Muchowca oraz Szopienic - Burowca.

Budżet Obywatelski Katowice 2021. Jakie zgłoszono projekty?

Tegoroczne projekty z BO, podobnie jak w poprzednich latach dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród zgłoszeń lokalnych można dostrzec wiele kontynuacji projektów tzw. "miękkich" – zadań kulturalnych i festiwalowych, które cieszyły się powodzeniem wśród mieszkańców w zeszłych latach.

Mieszkańcy złożyli także wiele wniosków inwestycyjnych, w których dominowały projekty dotyczące poprawy estetyki przestrzeni publicznych. Górują w nich remonty dróg, jak i zazielenianie terenów. Zgłoszono także projekty, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa w dzielnicach – system monitoringu czy elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców, ale również stawiające na swobodniejsze przemieszczanie się w ich obszarze – na przykład poprzez wybudowanie nowych ścieżek rowerowych oraz naprawy dróg.

Wszystkie projekty dostępne są TUTAJ

Niektóre projekty z Budżetu Obywatelskiego uzyskały negatywną ocenę

Część wniosków uzyskała niestety negatywny wynik na etapie weryfikacji formalnej. Głównymi powodami negatywnej oceny były m.in.: brak dostarczenia oryginałów list poparcia oraz podpisania wniosku w wyznaczonym terminie, nieprawidłowe określenie charakteru lokalnego lub ogólnomiejskiego zadania względem jego zakresu przedmiotowego czy brak dołączenia do formularza zgłoszeniowego obligatoryjnego załącznika. Wnioskodawcy, których projekty na etapie weryfikacji formalnej zostały zweryfikowane negatywnie, mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Katowice. Odwołania należy zgłaszać w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji formalnej wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – do dnia 17 maja br. włącznie.

Do 2 sierpnia trwać będzie weryfikacja merytoryczna wszystkich wniosków, które pozytywnie przeszły pierwszy etap weryfikacji, a do 16 sierpnia nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników oceny - wtedy poznamy projekty, które zostaną przeznaczone pod głosowanie mieszkańców. Tegoroczne głosowanie odbędzie się w terminie od 6 do 19 września.

fot. Radosław Kaźmierczak/ UM Katowice

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon