Wilk: „4,5 milionowa populacja potrzebuje rozwoju”

Przez dekady głównymi filarami gospodarki województwa śląskiego były przemysł ciężki oraz górnictwo. To właśnie one nadały regionowi siłę, i to one stanowią niewątpliwą spuściznę tradycji i etosu pracy. Dzisiaj województwo śląskie stoi w obliczu wielu wyzwań związanych z procesem przejścia od tradycyjnego modelu rozwoju gospodarczego do modelu gospodarki opartej na jakości, innowacji i wiedzy, a wyzwanie to potęgują gospodarcze konsekwencje pandemii SARS-Covid19. Gospodarki, w której kluczową rolę odgrywa system efektywnej współpracy pomiędzy biznesem, światem nauki, instytucjami otoczenia biznesu i samorządem. Jedną z takich instytucji jest Śląski Fundusz Rozwoju.

M wilk