Województwo śląskie podpisało porozumienie z Krajem Morawsko-Śląskim

Województwo śląskie podpisało dzisiaj, 9 czerwca, porozumienie między Krajem Morawsko-Śląskim (Czechami). Dotyczy ono współpracy w zakresie innowacji, rozwoju biznesu, a także transformacji energetycznej.

197956353 561228154914126 5056252797213677665 n

Jak wyjaśnia Urząd Marszałkowski, współpraca będzie dotyczyła przede wszystkim gospodarki, w tym obszaru innowacji, rozwoju biznesu, restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, nowej energetyki oraz ochrony środowiska, w szczególności w kontekście poprawy jakości powietrza i rekultywacji terenów pogórniczych.

– To jest odnowienie umowy dwudziestoletniej, która w tym okresie była podpisania, ale oczywiście dwadzieścia lat temu była inna historia, inne potrzeby. Teraz jest zupełnie inaczej – wyjaśnia Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Kraj Morawsko-Śląski też jest w okresie transformacji, Republika Czeska tak samo, też dziękowała nam, że Polska tak mocno zabiegała o ten fundusz transformacyjny. Z drugiej strony nasze sąsiedztwo wskazuje wprost, że na tę współpracę jesteśmy skazani, żeby tworzyć dobre projekty – dodaje.

Śląsk i Kraj Morawsko-Śląski będą realizować wspólne projekty

Projekty mają być realizowane m.in. w takich dziecinach jak transport, edukacja, turystyka, sport, zatrudnienie czy sprawy społeczne. Ponadto, w ramach współpracy regiony będą wymieniały doświadczenia, wspierały wzajemne inicjatywy oraz obustronnie się promowały.

– Dziś w tej polityce musi dokonać się zmiana. Odchodzimy od przemysłu, a zbliżamy się ku ekologii. Wymaga od nas tego Unia Europejska i warunki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Musimy zastanowić się jak terenom pogórniczym, poprzemysłowym dać drugie życie i przekształcić je w miejsca ponownego użytkowania” – mówi Ivo Vondrák, hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego.

„Jestem przekonany, że podpisane dziś porozumienie otworzy nowe możliwości”

Jestem przekonany, że podpisane dziś porozumienie otworzy nowe możliwości, stworzy ramy pozwalające na intensyfikację rozwoju regionów i stawienie czoła aktualnym potrzebom i wyzwaniom. Szczególnie mam na myśli kwestie związane z transformacją regionów, zwiększeniem wymiany gospodarczej i kulturowej – mówi Jakub Chełstowski. – Wyrażam nadzieję, że nasze regiony będą się wspierać w procesie rozwoju, a współpraca dwustronna będzie prężna i trwała, co przyczyni się również do wzmocnienia wizerunku Województwa Śląskiego i Kraju Morawsko-Śląskiego w Europie i na świecie. Cieszę się, że w trudnym pandemicznym czasie udało się doprowadzić do podpisania nowego Porozumienia o współpracy. Chcę podkreślić, że doceniam zaangażowanie wszystkich osób, które swoją codzienną pracą przyczyniają się do realizacji projektów dwustronnych, nie ustają w działaniach na rzecz dynamizacji kontaktów instytucji i tworzenia sieci powiązań zawodowych, służących obu regionom. Wyrażam przekonanie, że wprowadzą również w czyn zapisy nowego porozumienia – dodaje

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon