Wspólne rady na odpady. Rusza kampania edukacyjna dla mieszkańców Katowic

Zastanawiałeś się jak działa system wywozu odpadów? Teraz będziesz miał okazję się dowiedzieć. Wydział Kształtowania Środowiska przeprowadzi kampanię edukacyjną „Wspólne rady na odpady”.

Rusza kampania edukacyjna dla mieszkańców Katowic

Wydział Kształtowania Środowiska postanowił przeprowadzić kampanię uświadamiającą, że do sprawnego działania systemu wywozu odpadów potrzebne są działania ze strony operatora systemu, jak i mieszkańców. Dlatego w dniach 1-30.10.2021 r. rusza kampania „Wspólne rady na odpady”, która przewiduje wykorzystanie różnych form przekazu w przestrzeni miejskiej, jak tramwaje, autobusy miejskie, billboardy, wiaty przystankowe, ekrany w tramwajach, infokioski, a także media społecznościowe i strony internetowe. Pojawią się tam grafiki uświadamiające potrzebę współdziałania wszystkich osób zaangażowanych w kolejne etapy procesu wywozu odpadów.

– Dotychczas przeprowadzane przez nas działania informacyjno-edukacyjne sprowadzały się do nauki segregacji, czy też zachęcania do ograniczania wytwarzania odpadów, czyli czynności, które każdy mieszkaniec mający na uwadze dobro naszej planety może, a nawet powinien, wdrożyć w swoim codziennym życiu. Zachęty te wpisywały się w ogólnopolski trend edukacji ekologicznej.– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W sytuacji, gdy miasto corocznie osiąga ustawowo wymagane poziomy recyklingu, zwróciliśmy uwagę, że należy pójść krok dalej, dopracowując te elementy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które sprawiają jeszcze problemy – dodaje prezydent.

Graficzna myśl przewodnia kampanii to dwa puzzle, z których każdy wskazuje na nierozłączne pary obowiązków. Będą jej również przyświecać następujące hasła:

Ty pamiętaj o zgniataniu odpadów - My wywieziemy ich więcej

Ty segreguj odpady zgodnie z zasadami - My zapewnimy ich bezpieczne zagospodarowanie

Ty wystaw odpady do odbioru przed 6:00 rano - My wywieziemy je zgodnie z harmonogramem

Ty nie zastawiaj wjazdu śmieciarce - My odbierzemy Twoje odpady bez przeszkód

Ty zawieź gruz, opony i elektrośmieci do GPZO - My zapewnimy ich bezpieczne zagospodarowanie

Skąd pomysł na kampanię? Jak wyjaśnia Urząd Miasta w Katowicach, władze nadzorują operatora systemu, który odpowiedzialny jest za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Katowicach (MPGK Sp. z o.o.). Rozwiązywane na bieżąco zgłoszenia reklamacyjne mieszkańców, nie zawsze wskazują na uchybienia ze strony odbierającego odpady, lecz także na brak świadomości mieszkańców o ciążących na nich obowiązkach.

Z czego najczęściej wynika brak odbioru?

Według analiz pism wpływających do WKŚ o braku odbioru odpadów, niejednokrotnie okazywało się, że brak odbioru wynikał z braku możliwości dojazdu do altany śmietnikowej przez zaparkowane samochody, lub z niewystawienia odpadów przed nieruchomość w czasie, w którym przyjeżdża śmieciarka. Obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie określone są uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice, a przy niewywiązaniu się z nich, odbiór odpadów może być niemożliwy. Pracownicy firmy wywozowej nie wchodzą na teren posesji w przypadku, gdy mieszkaniec nie wystawił za bramę worków, ani też nie mają obowiązku posiadania kluczy/pilotów do bram i altan śmietnikowych - ich udostępnienie w dniu wywozu należy do obowiązków właściciela/zarządcy nieruchomości. Jak wynika z praktyki, często są to sytuacje odpowiedzialne za brak odbioru, na który skarżą się mieszkańcy.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon