Wygraj bilety na Carbon Silesia Festiwal, nową, dwudniową imprezę w Zabrzu

Na naszym profilu Facebookowym 24.kato - Katowice, można wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są wejściówki na nowy festiwal - Carbon Silesia Festiwal.

Carbon Silesia Festival - miejsce imprezy, Zabrze

Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzach pod postem na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/24kat... odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

Poniżej regulamin tego konkursu:

Regulamin konkursu Carbon Silesia Festival na Facebooku

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Wygraj bilety na Carbon Silesia Festival"

2. Organizatorem konkursu jest firma Media Operator sp z.o.o. ul. W Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://www.facebook.com/24kat...

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Media Operator

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Media Operator

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są dwudniowe pojedyncze bilety wstępu na Carbon Silesia Festival w Zabrzu w liczbie 8.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/24kat... zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat zadany w poście konkursowym,

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook do maksymalnie 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Bilety będą do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora, Rynek 12, Bytom.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Poscielone.pl

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu https://www.facebook.com/24kat...

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon