Za nami pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki

Za nami pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki, która ma pomóc w promowaniu naszego regionu. Przewodniczącym rady został dr hab. Rajmund Tomik, prorektor ds. Dydaktyki i Studentów katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Przewodniczacy