Zakończmy erę toksycznej debaty politycznej i przywróćmy wolność słowa

Na przestrzeni ostatnich lat debata polityczna w Polsce przyjęła toksyczny i niekonsekwentny charakter, dlatego należy przywrócić w niej podstawowe wartości —wolność słowa i szacunek dla odmiennych poglądów. Czas zacząć rozmawiać" - Przemysław Szklarczyk

Przemysław Szklarczyk

Przemysław Szklarczyk – Młody przedsiębiorca ze Śląska

Przedsiębiorca, ekonomista oraz prezes oddziału Konfederacja Nowa Nadzieja Katowice. Jest również założycielem kancelarii prawno- podatkowej Tax Lawyers, współpracującej z kilkuset przedsiębiorstwami w całej Polsce. Przemysław Szklarczyk ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na dwóch kierunkach: ekonomia oraz finanse i rachunkowość, a także na Uniwersytecie Śląskim obronił pracę magisterską na kierunku prawo. Przemysław Szklarczyk jest założycielem grupy wsparcia przedsiębiorców działającej przy katowickim oddziale Konfederacji, która nieodpłatnie udziela w ramach swojej działalności pomocy dla mikroprzedsiębiorców.

Wolność słowa i szacunek dla odmiennych poglądów

Według Przemysława Szklarczyka, na przestrzeni ostatnich lat debata polityczna w Polsce przyjęła toksyczny i niekonsekwentny charakter, dlatego zamierza przywrócić w niej podstawowe wartości —wolność słowa i szacunek dla odmiennych poglądów. Jako młody i kreatywny polityk chciałby odmienić charakter polskiej sceny politycznej, wzorując się na przykładzie innych krajów Europejskich, w których wśród największych grup zawodowych zasiadających w parlamencie, znajdują się nie tylko urzędnicy państwowi, ale w dużej mierze samodzielni przedsiębiorcy i przedstawiciele wolnych zawodów. Dobrym przykładem jest niemiecki Bundestag, gdzie zasiada 173 urzędników państwowych oraz 209 przedstawicieli wolnych zawodów lub samodzielnych przedsiębiorców.

Proste i niskie podatki

Ogromnym problemem nie tylko dla przedsiębiorców, ale w ogóle dla wszystkich Polaków jest inflacja i skomplikowanie prawa podatkowego, gdzie przykładowo podstawowe akty prawne tj. ustawa o PIT, CIT i VAT liczą łącznie ponad 1162 strony. Na ten moment ponad połowa dochodów pracującej części społeczeństwa trafia w ręce polityków i biurokratów. W związku z tym, opracowany został przez Konfederację projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokument liczący kilkadziesiąt stron, zastąpiłby ponad 500 stron skomplikowanych regulacji. Obecnie trwają prace nad kolejnymi projektami ustaw podatkowych. Konfederacja planuje m. in.:

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia (3600zł x12, 43200 zł),
  • likwidację drugiego progu podatkowego ustanawiając liniowy PIT 12%,
  • rozszerzenie ulgi dla młodych, zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia miałoby obejmować również osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • zwolnienie lokat i obligacji z podatku Belki 19%,
  • ujednolicenie stawek ryczałtu ewidencjonowanego - działalność handlowa opodatkowana stawką 3% oraz działalność usługowa stawką 8,5%,
  • ulgę kredytową, w ramach której odsetki od kredytu na jedną nieruchomość mieszkalną będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania w dowolnej wysokości.

https://www.przemyslawszklarcz...

Materiał sfinansowany ze środków komitetu wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon