Zakończono ocenę merytoryczną projektów do Budżetu Obywatelskiego. Ponad 200 zadań trafi pod głosowanie. Start głosowania 11.09

230 projektów uzyskało pozytywną weryfikację w jubileuszowej, dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Łączna ich wartość przekracza 36,5 mln zł, co oznacza, że niemal dwa razy przekracza założoną ten cel pulę funduszy w miejskiej kasie. Wartość najdroższego sięga blisko 3 mln zł.

UM Katowice
Aktywność w plenerze UMK

W X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach złożono 296 projektów na łączną kwotę ponad 58 mln zł. Pierwszy etap oceny, tj. weryfikację formalną, przeszły 283 wnioski. W trakcie drugiego etapu dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, a kolejne dwa zostały ze sobą połączone. Ostatecznie ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 230 projektów (czyli prawie 78 proc. z ogółu zgłoszonych) za ponad 36,5 mln zł, z czego 22 to zadania o charakterze ogólnomiejskim, których koszt szacowany jest na ponad 12,3 mln zł.

Przeszły wszystkie projekty ze Śródmieścia, Bogucic, Dąbrówki Małej i Podlesia

Jak podaje katowicki ratusz najbardziej kosztownym projektem, który przeszedł etap oceny wniosków jest zadanie ogólnomiejskie zakładające budowę lekkoatletycznego obiektu sportowego wraz z remontem chodników i placu przy znajdującej się na os. Tysiąclecia Szkole Podstawowej nr 58. Jego koszt oszacowano na blisko 3 mln zł. Pozytywnie zweryfikowane zostały wszystkie projekty ze Śródmieścia, Bogucic, Dąbrówki Małej i Podlesia. Z kolei najwięcej pozytywnie ocenionych projektów jest w Ligocie-Panewnikach (21), Bogucicach (16) oraz Kostuchnie (13).

Wśród zadań pozytywnie ocenionych znalazły się m.in. projekty skierowane do seniorów (retroteka w Zawodziu czy organizacja spotkań, zajęć ruchowych i kulturalnych w Piotrowicach-Ochojcu), remonty placów zabaw m.in.: w parku Kościuszki, Koszutce, os. Witosa i os. Tysiąclecia, przebudowa kortów tenisowych w Dolinie Trzech Stawów, czy montaż poidełek w parku Zadole.

- Podczas oceny wniosków 17 z nich otrzymało od komórek oceniających status zadań dwuletnich. To informacja dla wnioskodawców, że ze względu na różne czynniki ich realizacja będzie rozłożona w czasie na dwa lata. Te czynniki to m.in. duży zakres inwestycji, jej stopień skomplikowania, konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń lub poczynienia uzgodnień np. z gestorami sieci – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice.

Na oucie 50 zgłoszonych projektów. Ratusz tłumaczy dlaczego

Negatywnie zweryfikowanych zostało 50 zadań. Jak tłumaczą urzędnicy najczęstsze powody takiej oceny to: stan własnościowy terenu niepozwalający na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego, zbyt duża ingerencja w istniejącą zieleń (np. konieczność wycinki kilkudziesięciu drzew i krzewów by wybudować drogę rowerową), czy koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie do wartości zgłoszonego zadania.

Od negatywnej oceny merytorycznej wnioskodawcy mogą złożyć odwołanie, na co mają czas do 16 sierpnia.

Do 25 sierpnia wnioskodawcy mają jeszcze możliwość wycofania swoich projektów i dlatego ostateczną listę zadań, które zostaną przeznaczone pod głosowanie poznamy 28 sierpnia. Tegoroczne głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną, w terminie od 11 do 24 września.

Budżet Obywatelski Katowice

Może Cię zainteresować:

Budżet Obywatelski 2022. Są już wyniki. 148 projektów do realizacji w całych Katowicach

Autor: Katarzyna Pachelska

29/09/2022

Budzet obywatelski marszalkowski

Może Cię zainteresować:

Coraz bliżej głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Na razie czas na odwołania

Autor: Michał Wroński

24/07/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon