Zamiast koszenia łąk, będą łąki kwietne. Dobry pomysł?

Koszenia traw w tym roku w Katowicach nie będzie? Zakład Zieleni Miejskiej zrezygnował z koszenia blisko 50 tys. metrów kwadratowych terenów zielonych. Dlaczego? Miasto mają zdobić dziko rosnące łąki.

Lakakato