Zarząd województwa otrzymał absolutorium za rok 2019

Zarząd Województwa otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. Dochody w uchwale budżetowej oszacowano na kwotę ponad 1 mld zł, a wydatki w wysokości 1 mld 622 mln 374 tys. 49 zł. Tym samym Śląskie plasuje się na drugim miejscu wśród reszty regionów.

Sejmik