Zmiany w dopłatach przyjęć do żłobka to "wspieranie patologii"? Radny chce wprowadzić inne kryteria

Zasady przyjęć do żłobka budzą spore emocje wśród mieszkańców Katowic. Radny Adam Lejman-Gąska chce zmian w punktacji przy przyjęciu dziecka. – Proszę aby cel jakim jest pomoc osobom słabiej zarabiającym był realizowany bez kontrowersji apeluje radny.

Sandbox 2454155 1280

Do Urzędu Miasta Katowice wpłynęła interpelacja radnego Adama Lejmana-Gąski w sprawie zmian w punktacji przy przyjęciu dziecka do żłobka w Katowicach w związku z planowaną zmianą dopłat do żłobka realizowanych przez miasto Katowice, która to będzie uzależniać dopłaty od osiągniętego dochodu

– Zmniejszenie bowiem dopłat dla lepiej zarabiających skutkuje pojawieniem się opinii publicznej głosów, że jest to „wspieranie patologii" – argumentuje radny w interpelacji.

Jakie proponuje zmiany?

  1. Dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym zamiast 9 punktów przyznać 1 pkt bowiem jest to analogiczne z sytuacją, gdy samotny rodzić nie pracuje.
  2. Zmniejszyć liczbę punktów za „Dziecko na stałe zamieszkałe na terenie miasta Katowice” do 5, aby wyeliminować sytuację, że rodzicie mieszkający w innym mieście, którzy nie mają szans na żłobek wskazują jako miejsce zamieszkania adres członka rodziny lub znajomej osoby mającej lokal w Katowicach.
  3. Wprowadzić zapis dodatkowy „Dziecko, wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego lub rodziców/opiekunów prawnych, który/którzy jest/są podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne na ostatni rok podatkowy zostało złożone w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach lub II Urzędzie Skarbowym w Katowicach – 70 pkt.
  4. Zmienić zapis aktualnie będący pkt 17 „Dziecko, wychowywane przez rodziców/opiekunów prawnych, z których jeden rodzic lub opiekun prawny jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne na ostatni rok podatkowy zostało złożone w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach lub II Urzędzie Skarbowym w Katowicach – 40 pkt.
– Taki sposób pozwoli na częściowe choć wyeliminowanie nadużyć oraz wzmocni przekaz, że warto być oficjalnie mieszkańcem/mieszkanką Katowic i tu płacić podatki – wyjaśnia Adam Lejman-Gąska.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon